Zmiana grupy językowej

Studia stacjonarne

Studenci studiów stacjonarnych przydzielani są do grup na podstawie ankiety, którą wypełniają w trakcie procesu rekrutacji.

Zmiana grupy jest możliwa - pod pewnymi warunkami - tylko na I roku:

Studia niestacjonarne

Studenci studiów niestacjonarnych dokonują wyboru lektoratów po przyjęciu na studia. Zmiana grupy jest możliwa tylko na I roku. Szczegółowa procedura TUTAJ.