Zmiana grupy językowej - informacja dla studentów I roku

Zmiana grupy językowej na początku I semestru (październik)

Zmiana grupy językowej nie jest możliwa, jeśli student przydzielony został według swoich wyborów zadeklarowanych podczas rekrutacji (wybór I, II i III). Tylko w przypadku, gdy tak nie jest, prosimy o składanie podań według przedstawionych poniżej zasad. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie podań wynikać będzie z możliwości organizacyjnych Centrum Języków Obcych.

Zasady składania odwołań dotyczących przydziału do grupy językowej

Poniżej przedstawiamy trzy warianty zmian.

I    Podanie o zmianę języka (Wzór: PODANIE A)

 1. Obecność na dwóch zajęciach w grupie oryginalnej.
 2. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę grupy.
 3. W przypadku podtrzymania decyzji:

  • wypełnienie podania A
  • zwrócenie się do lektora prowadzącego grupę o potwierdzenie na podaniu wyborów językowych dokonanych przez studenta w ankiecie rekrutacyjnej.

 4. Złożenie podania o zmianę grupy osobiście w sekretariacie (pokój 310N).
 5. Treść podania powinna zawierać uzasadnienie ubiegania się o zmianę.
 6. Wzór podania powyżej.

II   Podanie o zmianę poziomu (Wzór: PODANIE B)

 1. Obecność na dwóch zajęciach w grupie oryginalnej.
 2. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę poziomu grupy oraz omówienie jej z lektorem.
 3. W wypadku podtrzymania decyzji:

  • wypełnienie podania B
  • zwrócenie się do lektora prowadzącego grupę o potwierdzenie na podaniu wyborów językowych dokonanych przez studenta w ankiecie rekrutacyjnej oraz opinię dotyczącą zasadności podania.

 4. Złożenie podania o zmianę grupy osobiście w sekretariacie (pokój 310N).
 5. Wzór podania powyżej.

III  Podanie o zamianę miejsc ze studentem z innej grupy językowej (Wzór: PODANIE C)

Niezależnie od przedstawionych wyżej dwóch mechanizmów, istnieje możliwość zmiany grupy językowej poprzez zamianę miejsca w grupie z innym studentem tego samego wydziału/kierunku - (np. Z I 2 i Z I 5, E I 12 i E I 16, itp.).  W tym przypadku nie jest konieczna pisemna opinia lektora prowadzącego, jednak zachęcamy Państwa do rozmowy z prowadzącymi dane grupy.

Zmiana grupy językowej na początku II semestru (luty)

Podanie o zmianę grupy na początku II semestru (Wzór: PODANIE D)

Jeśli po I semestrze student uzna, że poziom grupy jest zbyt wysoki/niski, może złożyć podanie o zmianę, które zaopiniowane zostanie przez lektora prowadzącego grupę, do której student uczęszczał w trakcie I semestru . Podanie te proszę składać do dn. 05.04.2019.