Zmiana grupy językowej

Zmiana grupy językowej na początku I semestru (październik)

Zmiana grupy językowej nie jest możliwa, jeśli student przydzielony został według swoich wyborów zadeklarowanych podczas rekrutacji (wybór I, II i III). Tylko w przypadku, gdy tak nie jest, prosimy o składanie podań według przedstawionych poniżej zasad. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie podań wynikać będzie z możliwości organizacyjnych Centrum Języków Obcych.

Poniżej przedstawiamy dwa warianty składania podań dotyczących zmiany przydziału do grupy językowej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zmiana grupy po I semestrze znajduje się na dole strony.

Studia stacjonarne

I    Podanie o zmianę grupy (Wzór: PODANIE A)

 1. Obecność na dwóch zajęciach w grupie oryginalnej.
 2. Ponowne rozważenie decyzji o złożeniu podania o zmianę grupy.
 3. W przypadku podtrzymania decyzji:

  • wypełnienie podania A
  • zwrócenie się do lektora prowadzącego grupę o potwierdzenie na podaniu wyborów językowych dokonanych przez studenta w ankiecie rekrutacyjnej.

 4. Złożenie podania o zmianę grupy osobiście w sekretariacie (pokój 310N).
 5. Treść podania powinna zawierać uzasadnienie ubiegania się o zmianę.
 6. Wzór podania powyżej.

II Podanie o zamianę miejsc ze studentem z innej grupy językowej (Wzór: PODANIE B)

Istnieje możliwość zmiany grupy językowej (bez zmiany poziomu) poprzez zamianę miejsca w grupie z innym studentem tego samego kierunku lub w ramach wspólnych zajęć językowych (ten sam dzień).  W tym przypadku nie jest konieczna pisemna opinia lektora prowadzącego, jednak zachęcamy Państwa do rozmowy z prowadzącymi dane grupy.

Studia niestacjonarne

Należy pobrać i wypełnić odpowiednie podanie (C albo D - niżej). Wypełnione elektronicznie podanie (bez konieczności drukowania i skanowania) należy przesłać na adres koordynator właściwej dla danego kierunku:

Termin składania podań: 8 listopada 2019. Poniżej przedstawiamy dwa warianty zmian.

I    Podanie o zmianę grupy (Wzór: PODANIE C)

II   Podanie o zamianę miejsc ze studentem z innej grupy językowej (Wzór: PODANIE D)

 • Istnieje możliwość zmiany grupy językowej (bez zmiany poziomu) poprzez zamianę miejsca w grupie z innym studentem tego samego kierunku lub w ramach wspólnych zajęć językowych (ten sam dzień).  W tym przypadku nie jest konieczna pisemna opinia lektora prowadzącego, jednak zachęcamy Państwa do rozmowy z prowadzącymi dane grupy.

Zmiana grupy językowej na początku II semestru (luty)

Podanie o zmianę grupy na początku II semestru (Wzór: PODANIE E)

Jeśli po I semestrze student uzna, że poziom grupy jest zbyt wysoki/niski, może złożyć podanie o zmianę, które zaopiniowane zostanie przez lektora prowadzącego grupę, do której student uczęszczał w trakcie I semestru.

Podanie należy złożyć do końca lutego.