Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

bud. C

ul. Bogucicka 3a

40-226 Katowice

tel. +48 32257-7341, +48 32257-7342

e-mail: eugeniuszbr@ue.katowice.pl +48 32257 7043

Aktualności

Aktualności

Semestralne zwolnienia lekarskie

Zwolnienia lekarskie semestralne proszę załatwiać u dr Dwilińskiej do dnia 31 marca 2019 i niezwłocznie składać u prowadzącego zajęcia. Zgodnie z zasadami na wizytę u dr Dwilińskiej przychodzimy z kserokopią historii choroby. Terminy dyżurów pani... [Więcej]


SEKCJE SPORTOWE

Treningi sekcji sportowych AZS ruszają ponownie od 18.02.19 według nowego planu! ZAPRASZAMY :) [Więcej]


odrabianie zajęć - sesja poprawkowa 2018/19

04.02.19 poniedziałek, Sala C 9.00-10.30 05.02.19 wtorek, Pływanie 9.00-10.30 06.02.19 środa, Sala C 9.00-10.30 07.02.19 czwartek, Pływanie i Sala C 11.00-12.30 08.02.19 piątek, Pływanie 11.00-12.30 [Więcej]


Odrabianie zajęć - sesja poprawkowa sem. letniego 2017/18

Odrabianie zajęć w sesji poprawkowej od 17.09 do 21.09.2018: 17.09.2018 poniedziałek 9.00-10.30 zajęcia bezpłatne 18.09..2018 wtorek 9.30-11.00 zajęcia płatne 19.09.2018 środa 10.00-11.30 zajęcia bezpłatne 20.09.2018 czwartek 10.30-12.00 zajęcia... [Więcej]


Sekcje sportowe AZS

Zapraszamy studentów do udziału w treningach sekcji sportowych AZS. Szczegóły w zakładce: sekcje sportowe [Więcej]


Fakultety na basenie dla pracowników

Ruszyły fakultety dla pracowników, zapraszamy :) szczegóły w zakładce: zajęcia fakultatywne [Więcej]


Fakultety dla studentów

Zgodnie z regulaminem CWFiS od dnia 23 października 2017 fakultety dla studentów są odpłatne. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Uczelni z dopiskiem "zajęcia sportowe-fakultety". Na zajęcia przychodzimy z potwierdzeniem wpłaty i na... [Więcej]