Przepisania oceny z wychowania fiycznego dokonuje Pani Dziekan na wniosek studenta.

 

 

Przepisywanie ocen z wychowania fizycznego.

 Przepisywanie ocen z wychowania fizycznego odbywa się w każdym semestrze oddzielnie tj. za semestr zimowy w semestrze zimowym, a za semestr letni w semestrze letnim. Student zapisuje się na zajęcia wf w dniu i o godzinie w której zajęcia ma jego grupa dziekańska. Wychowanie fizyczne zakończone zaliczeniem bez oceny (zal) nie może być przepisane.

 

 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

bud. C

ul. Bogucicka 3a

40-226 Katowice

tel. +48 32257-7341, +48 32257-7342

 

Kierownik CWFiS

mgr Eugeniusz Bronder

e-mail: eugeniuszbr@ue.katowice.pl +48 32257 7043

 

Koordynator ds. dydaktyki

mgr Joanna Dudek-Biskup

e-mail: joanna.dudek-biskup@ue.katowice.pl

Aktualności

Ruszają zajęcia na basenie [Więcej]
Drodzy  studenci. Piszę do Was maila z informacjami ogólnymi, oraz ze szczegółowym opisem zadań do realizacji w warunkach domowych. Możecie Państwo wykonywać te zestawy ćwiczeń np. we własnym mieszkaniu, domu, na ogródku przydomowym lub na własnej... [Więcej]
30.01.2020 godz. 9.30-14.00 Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Przedsiębiorczość i Finanse, Logistyka Inżynierska, Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 31.01.2020 godz. 9.30-14.00 Finanse i Zarządzanie w Ochronie... [Więcej]
sesja zimowa 2019/20 [Więcej]
Od dnia 17.06.2019 basen UE w Katowicach ze względu na remont będzie nieczynny do odwołania  [Więcej]
04.02.19 poniedziałek, Sala C 9.00-10.30 05.02.19 wtorek, Pływanie 9.00-10.30 06.02.19 środa, Sala C 9.00-10.30 07.02.19 czwartek, Pływanie i Sala C 11.00-12.30 08.02.19 piątek, Pływanie 11.00-12.30 [Więcej]
Odrabianie zajęć w sesji poprawkowej od 17.09 do 21.09.2018: 17.09.2018 poniedziałek 9.00-10.30 zajęcia bezpłatne 18.09..2018 wtorek 9.30-11.00 zajęcia płatne 19.09.2018 środa 10.00-11.30 zajęcia bezpłatne 20.09.2018 czwartek 10.30-12.00 zajęcia... [Więcej]
Zapraszamy studentów do udziału w treningach sekcji sportowych AZS. Szczegóły w zakładce: sekcje sportowe [Więcej]
Ruszyły fakultety dla pracowników, zapraszamy :) szczegóły w zakładce: zajęcia fakultatywne [Więcej]
Zgodnie z regulaminem CWFiS od dnia 23 października 2017 fakultety dla studentów są odpłatne. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Uczelni z dopiskiem "zajęcia sportowe-fakultety". Na zajęcia przychodzimy z potwierdzeniem wpłaty i na tej... [Więcej]