Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

bud. C

ul. Bogucicka 3a

40-226 Katowice

tel. +48 32257-7341, +48 32257-7342

e-mail: eugeniuszbr@ue.katowice.pl +48 32257 7043

Aktualności

Aktualności

Odrabianie zajęć wf

Istnieje możliwość odrabiania zajęć w sesji zaliczeniowej od 19.06.2017-23.06.2017 na sali gimnastycznej w budynku C. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00-10:30 oraz 13:30-15:00 Student ma prawo odrobić maksymalnie 4 zajęcia (1 dziennie) [Więcej]