Fakultety dla studentów


Zgodnie z regulaminem CWFiS od dnia 23 października 2017 fakultety dla studentów są odpłatne.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Uczelni z dopiskiem "zajęcia sportowe-fakultety".

Na zajęcia przychodzimy z potwierdzeniem wpłaty i na tej podstawie otrzymujemy 10-cio wejściowy karnet:

  • opłata dla studentów UE w Katowicach wynosi 50zł
  • opłata dla pozostałych uczestników wynosi 80zł