Konsultacje lekarza

Zwolnienia lekarskie semestralne proszę załatwiać u dr Dwilińskiej do dnia 31 marca 2019 i niezwłocznie składać u prowadzącego zajęcia.

Zgodnie z zasadami na wizytę u dr Dwilińskiej przychodzimy z kserokopią historii choroby.

Dr Dwilińska, lekarz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  będzie przyjmować w semestrze letnim 2018/19:

poniedziałek 4.03, 16.00-18.15

wtorek 5.03, 16.00-18.15

wtorek 26.03, 16.00-18.45

środa 27.03, 16.00-18.45

czwartek 28.03, 16.00-18.45

poniedziałek 15.04, 16.00-17.45

wtorek 16.04, 16.00-17.45

kolejne terminy w trakcie ustalania