Kontakt

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Bogucicka 3b
40-287 Katowice
Budynek C, pok. 210, 308, 309

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Kontakt

Eugeniusz Bronder

Eugeniusz Bronder

Kierownik CWFiS
ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 309
40-287 Katowice
Joanna Dudek-Biskup

Joanna Dudek-Biskup

Koordynator ds. dydaktyki
ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 308
40-287 Katowice
Barbara Brachacka

Barbara Brachacka

ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 308
40-287 Katowice
Photo of Mirosław  Orczyk

Mirosław Orczyk

ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 210
40-287 Katowice
Gabriela Karkoszka

dr Gabriela Karkoszka

ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 308
40-287 Katowice
Danuta Palica

dr Danuta Palica

Studenci niepełnosprawni
ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 308
40-287 Katowice
Agnieszka Zaucha

Agnieszka Zaucha

ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 308
40-287 Katowice
Jerzy Stasica

Jerzy Stasica

ZPT "Silesianie"
ul. Bogucicka 3b
Budynek: B; pok. 022
40-287 Katowice
Renata Szymczyk

Renata Szymczyk

ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 308
40-287 Katowice
Grzegorz Szade

Grzegorz Szade

ul. Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 210
40-287 Katowice