Misja SWFiS UE w Katowicach

 

„WYPOSAŻENIE STUDENTÓW W KOMPETENCJE NIEZBĘDNE DO  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE ORAZ DO AKTYWNEGO I PEŁNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU ZAWODOWYM, RODZINNYM I SPOŁECZNYM W XXI STULECIU”