Misja SWFiS UE w Katowicach

"Wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do aktywności fizycznej przez całe życie oraz do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym w XXI stuleciu"