Ważne informacje

Drodzy Studenci.

Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/2021.

Zgodnie z zarządzeniem nr. 98/20 z dnia 18 września 2020roku, JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. dr hab. Inż. Celiny M. Olszak:

Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w formie zdalnej – pk. 4 w/w zarządzenia.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przystosowało zajęcia z wychowania fizycznego do obecnej, sytuacji.

Korzystając z platformy google classroom prowadzący prześlą każdemu z Państwa zaproszenie, niezbędne do udziału w zajęciach.

Koniecznie należy zaproszenie zaakceptować (przyjąć).

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawy ćwiczeń do realizacji zajęć z wychowania fizycznego w warunkach domowych i w terenie. (w mieszkaniu, domu, przydomowym ogródku, lub na działce, w parku, na stadionie). Do każdego z Państwa, pracownik realizujący z grupą zajęcia w systemie zdalnym przesyła zestawy ćwiczeń, do realizacji w warunkach domowych, począwszy od czwartku – 1.10.2020. Zestawy te będą na bieżąco zmieniane i modyfikowane aby uatrakcyjnić nasze zajęcia.

Zestawy ćwiczeń mają nas przyzwyczaić do codziennej aktywności ruchowej, która umożliwia poprawne funkcjonowanie organizmu (również w warunkach stresu).

Systematyczne ćwiczenia ruchowe pod naszym kierunkiem, umożliwią Państwu jednocześnie zaliczenie semestru z wychowania fizycznego. Ćwiczenia realizujemy w określonym przez prowadzącego czasie i tempie. Wprowadzamy tygodniowe rozliczenie odbytych zajęć. Zajęcia rozliczacie Państwo RAPORTEM, który wysyłacie swojemu prowadzącemu na koniec tygodnia. Link do raportu każdy prowadzący wyśle po zapisaniu Was do klasy w systemie google.classroom. W pierwszych dwóch tygodniach można wyjątkowo wysłać oba tygodniowe raporty w czasie nie dłuższym jak po upływie drugiego tygodnia od rozpoczęcia zajęć. W kolejnych tygodniach przesyłamy raporty co tydzień. Raporty z odbycia zajęć (4 w tygodniu, po 20-25 minut każde, lub 3 w tygodniu po 30-35 minut każde – w zależności od zestawu przygotowanego przez prowadzącego), są jednocześnie Państwa obecnościami na zajęciach wychowania fizycznego. W tych zestawach ćwiczeń prowadzący proszą Państwa również o odbycie sprawdzianów lub testów sprawdzających (są to wybrane ćwiczenia lub seria ćwiczeń, opisane na końcu przekazywanych zestawów ćwiczeń (z reguły wytłuszczonym drukiem). Każdy student zakłada w swoim domowym komputerze lub laptopie dzienniczek zajęć studenta z wf i tam na bieżąco wpisuje wyniki pomiaru zachowując je w swoim komputerze lub laptopie. Wzór dzienniczka każdy prowadzący prześle Państwu zapisując Was do swojej klasy. Prowadzący zajęcia np. mgr Grzegorz Szade będzie się z Państwem kontaktował w dniu i w godzinach rozpoczęcia Państwa zajęć w google classroom, w trakcie ich trwania i na zakończenie.

Można również kontaktować się z prowadzącym na jego wirtualnym dyżurze, który będzie widoczny na stronie CWFiS.

Obecności są wpisywane do dzienniczka (nauczyciela) obecności na zajęciach, który prowadzący uzupełnia na bieżąco (brak raportu to brak obecności w tym okresie). W sytuacji nie zrealizowania zajęć z przyczyn losowych, informujemy o tym fakcie swojego prowadzącego (W RAPORCIE) i otrzymamy od niego temat krótkiej (2-3 strony), pracy pisemnej na tydzień kiedy nie ćwiczyliśmy. Po rozliczeniu obecności (przesyłamy cotygodniowe RAPORTY, których będzie 15), do zaliczenia semestru, będziecie Państwo mieli do napisania pracę (5-7 STRON) na podany temat. Praca ta powinna zawierać własne spostrzeżenia na zadany temat. Zaliczenia semestru będą wpisywane przez prowadzących zajęcia po otrzymaniu tych raportów i pracy pisemnej (braki należy niezwłocznie uzupełnić).

Przypomnę jeszcze raz – dzienniczki ćwiczeń studenta wypełniacie Państwo przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach i nie przysyłacie ich do nas ( przechowujecie na swoich dyskach). Do nas trafiają tylko RAPORTY.

Na stronie głównej CWFiS w zakładce – kontakt, znajdują się dane teleadresowe Centrum, oraz adresy mailowe wszystkich pracowników. Pracownicy CWFiS posiadają następujące adresy mailowe - imię.nazwisko@uekat.pl, lub imię.nazwisko@ue.katowice.pl - i na taki mail proszę ewentualnie wysyłać zapytania dotyczące zajęć z wychowania fizycznego.( np.: eugeniusz.bronder@uekat.pl) .

 1. W chwili zapisania się na na zajęcia otrzymasz link na uczelnianego maila, np. jan.kowalski@edu.uekat.pl.
 2. Naciskasz wypełnij formularz –dalej-
 3. Uzupełnij formularz swoim uczelnianym mailem (to bardzo ważne ponieważ bez tego wasz prowadzący nie zapisze Cię do klasy)
  Student może mieć np. maila - jan.kowalski1@edu.uekat.pl lub jan.kowalski2@edu.uekat.pl lub Jan.kowalski@edu.uekat.pl My o tym fakcie nie wiemy i może się zdarzyć że, nie otrzymacie od nas zaproszenia do klasy w google.classroom. Jeśli nie otrzymacie zaproszenia od swojego prowadzącego przez 7 dni (licząc- od 1.10.2020 roku) piszecie do niego maila o tym fakcie. Maila na adres – np. eugeniusz.bronder@ue.katowice.pl,
 4. Sprawdź kto będzie prowadził Twoje zajęcia.
 5. Sprawdź czy zapisy dotyczą Twojego kierunku i Twojej grupy.
 6. Wypełnij dzień i godzinę zajęć zgodnie z planem w wirtualnej uczelni (każda grupa w wirtualnej uczelni ma wf tylko w określonym dniu i o określonej godzinie np.: czwartek 11.40-13.10 itp.)
 7. Wybierz preferowane miejsce zajęć np. sala A, basen.
 8. Wyślij formularz. Proszę wykonać to zadanie niezwłocznie 28 lub 29.09.2020 roku
 9. Szczególnie szybko powinny wypełnić ten formularz osoby które rozpoczynają wf począwszy od 1.10.2020 (czwartek) bądź 2.10.2020r (piątek).

Życzymy dużo przyjemności podczas naszych zajęć , które na pewno będą miały pozytywny wpływ na organizm w tym trudnym okresie.

Ćwiczcie dla swojego zdrowia, satysfakcji i dobrego samopoczucia, zaliczając jednocześnie zajęcia z wychowania fizycznego.

E. Bronder