Plan zajęć semestr letni 2021/22

Poniedziałek

GODZINASALA ASALA CBasenSALA A bis
8.00-9.30mgr R. Szymczykmgr M. Orczykmgr J. Listek
9.50-11.20mgr J. Listekmgr M. Orczykmgr R. Szymczyk

 

11.40-13.10mgr M. Orczykmgr J. Listekmgr B. Brachacka

mgr R. Szymczyk N
13.30-15.00

 

 mgr M. Orczyk

mgr J. Listek

 

15.20-16.50

AZS badminton

mgr R. Szymczyk

AZS koszykówka K mgr M. Orczyk

 AZS pływanie kobiet

dr D. Palica

16.50-18.20

 AZS sporty górskie

mgr E. Bronder

AZS koszykówka M

mgr M. Orczyk

 17.00-20.00 fakultet pracownicy

 

18.20-19.50

 

 

 

19.50-21.20

 

Wtorek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA A bis
8.00-9.30

dr D. Palica

mgr J. Listekmgr P. Bałtrukiewicz
9.50-11.20mgr P. Bałtrukiewiczdr A. Zaucha-Zagała dr D. Palica

 

11.40-13.10mgr J. Listekmgr E. Bronderdr A. Zaucha-Zagała

 dr D. Palica N 

13.30-15.00

dr A. Zaucha-Zagała

mgr I. Bałtrukiewiczmgr E. Bronder

 

15.20-16.50mgr I. Bałtrukiewiczmgr E. Bronder

15.30-16.40 fakultet pracownicy

 

16.50-18.20

AZS aerobik sportowy

mgr I. Bałtrukiewicz

AZS siatkówka M

mgr E. Bronder

UETW
18.20-19.50Silesianiefakultet studenci
19.50-21.20Silesianie

   

Środa

GODZINASALA ASALA CBASENSALA A BIS
8.00-9.30

mgr B. Brachacka

dr A. Zaucha-Zagała mgr P. Bałtrukiewicz   
9.50-11.20

mgr B. Brachacka

mgr M. Orczyk

 dr A. Zaucha-Zagała

 

11.40-13.10dr A. Zaucha-Zagałamgr M. Orczyk

mgr J. Dudek-Biskup

13.30-15.00mgr J. Dudek-Biskupmgr P. Bałtrukiewicz

mgr E. Bronderdr A. Zaucha-Zagała N
15.20-16.50

 

AZS piłka ręczna K/futsall

mgr E. Bronder

 AZS pływanie mężczyzn

mgr J. Dudek-Biskup

16.50-18.20SILESIANIE

 AZS piłka ręczna M

mgr E. Bronder

17.00-20.00 fakultet 2 tory AZS

3 tory pracownicy

18.20-19.50SILESIANIE

 

19.50-21.20

 

Czwartek

GODZINASALA ASALA CBASEN   SALA A BIS
8.00-9.30dr D. Palicamgr J. Listek

 mgr I. Bałtrukiewicz

 

9.50-11.20

 mgr I. Bałtrukiewicz

mgr R. Szymczyk

 mgr J. Listek

 dr A. Zaucha-Zagała N

11.40-13.10mgr R. Szymczykmgr J. Listek

 dr A. Zaucha -Zagała 

13.30-15.00

 dr A. Zaucha-Zagała

mgr J. Listek

 mgr J. Dudek-Biskup


 

15.20-16.50

mgr J. Listek

 mgr J. Dudek-Biskup

 dr A. Zaucha-Zagała

 

16.50-18.20

AZS trójbój siłowy

mgr J. Listek

 AZS Futsal/piłka nożna M

dr A. Zaucha-Zagała

 fakultet studenci + AZS

18.20-19.50SILESIANIE

 

19.50-21.20SILESIANIE 

Piątek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA A bis
8.00-9.30mgr B. Brachackamgr J. Stasica

dr D. Palica

9.50-11.20dr D. Palicamgr J. Dudek-Biskupmgr B. Brachacka

 

11.40-13.10mgr R. Szymczykdr D. Palica

mgr J. Dudek-Biskup

 

13.30-15.00mgr J. Dudek-Biskupmgr B. Brachackamgr R. Szymczyk
15.20-16.50

mgr B. Brachacka

mgr J. Dudek-Biskup

mgr R. Szymczyk
16.50-18.20

AZS tenis stołowy

mgr B. Brachacka

AZS siatkówka K

mgr P. Bałtrukiewicz

17.00-20.00 fakultet pracownicy

 

18.20-19.50
19.50-21.20