Plan zajęć semestr letni 2018/19

Poniedziałek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA 204
8.00-9.30dr D. Palicamgr R. Szymczyk

dr G. Karkoszka

9.50-11.20dr G. Karkoszkadr D. Palica

mgr J. Dudek-Biskup

mgr R. Szymczyk

 

11.40-13.10mgr J. Dudek-Biskupmgr B. Soroka

mgr R. Szymczyk

dr D. Palica N

13.30-15.00

mgr R. Szymczyk 

mgr J. Dudek-Biskup

mgr E. Bronder

 

15.00-16.30mgr R. Szymczykmgr E. Bronder

mgr B. Soroka

mgr J. Dudek-Biskup

 tenis stołowy N

16.30-18.00

mgr E. Bronder

AZS sporty górskie

mgr K. Szlachta

AZS koszykówka (K)

 

18.00-19.30

 

mgr K. Szlachta

AZS koszykówka (M)

 

19.30-21.00

 

Wtorek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA 204
8.00-9.30

mgr K. Szlachta

mgr B. Brachackamgr R. Szymczyk
9.50-11.20

mgr R. Szymczyk

(UETW)

mgr B. Brachacka

mgr J. Dudek-Biskup

mgr K. Szlachta

 

 

11.40-13.10

 mgr B. Brachacka

mgr K. Szlachta

mgr J. Dudek-Biskup

mgr E. Bronder

 mgr R. Szymczyk

tenis stołowy N

13.30-15.00

mgr R. Szymczyk

mgr E. Bronder

mgr J. Dudek-Biskup

15.00-16.30mgr B. Brachackamgr R. Szymczykmgr E. Bronder
16.30-18.00

mgr R. Szymczyk

AZS badminton

mgr E. Bronder

AZS siatkówka (M)

 

mgr B. Brachacka

fakultet - pracownicy

16.30-17.45

18.00-19.30

mgr B. Brachacka

AZS tenis stołowy

mgr E. Bronder

AZS piłka ręczna (K)

/futsal (K)

dr D. Palica

AZS pływanie (K)

19.30-21.00

Środa

GODZINASALA ASALA CBASEN204
8.00-9.30

 mgr E. Bronder

mgr R. Szymczykmgr A. Zaucha
9.50-11.20mgr R. Szymczyk mgr E. Bronder

mgr J. Dudek-Biskup

 

11.40-13.10mgr J. Dudek-Biskupmgr E. Bronder

mgr A. Zaucha

13.30-15.00mgr B. Sorokamgr A. Zaucha

mgr J. Dudek-Biskup
15.00-16.30

 mgr A. Zaucha

mgr B. Soroka

mgr J. Dudek-Biskup

16.30-18.00

mgr A. Zaucha

fakultet sala/siłownia

 

mgr J. Dudek-Biskup

AZS pływanie (M)

18.00-19.30

mgr B. Soroka

fakultet Erasmus

mgr A. Zaucha

AZS piłka nożna

19.30-21.00

 mgr B. Soroka

AZS siatkówka (K)

Czwartek

GODZINASALA ASALA CBASEN204
8.00-9.30mgr A. Zauchamgr B. Brachacka

dr D. Palica

dr G Karkoszka N

9.50-11.20

dr D. Palica

mgr A. Zaucha

mgr B. Brachacka

dr G. Karkoszka

fakultet/joga

11.40-13.10mgr B. Brachackamgr M. Markiel

dr G. Karkoszka

13.30-15.00

mgr M. Markiel

dr G. Karkoszka

mgr B. Brachacka

15.00-16.30dr G. Karkoszka

mgr J. Stasica

mgr B. Brachacka

16.30-18.00

 

 

mgr E. Bronder

AZS piłka ręczna

mgr B. Brachacka

fakultet

18.00-19.30
19.30-21.00 

Piątek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA 204
8.00-9.30

 

9.50-11.20

 

11.40-13.10

mgr B. Brachacka

(UETW)

13.30-15.00mgr M. Markielmgr A. Zauchamgr B. Brachacka
15.00-16.30mgr A. Zaucha

mgr B. Brachacka

mgr M. Markiel
16.30-18.00
18.00-19.30
19.30-21.00