Plan zajęć semestr letni 2022/23

Poniedziałek

GODZINASALA ASALA CBasenSALA A bis
8.00-9.30mgr P. Bałtrukiewiczmgr J. Listek
9.50-11.20dr A. Zauch-Zagałamgr E. Brondermgr J. Listek

 

11.40-13.10mgr M. Orczykmgr J. E. Brondermgr J. Listek

 dr A. Zaucha-Zagała  N
13.30-15.00

 mgr J. Listek

 mgr M. Orczyk

mgr I. Bałtrukiewicz

  dr A. Zaucha-Zagała N

15.20-16.50

mgr I. Bałtrukiewicz

mgr M. Orczyk

 mgr P. Bałtrukiewicz

16.50-18.20

 AZS sporty górskie

mgr E. Bronder

AZS koszykówka K

mgr M. Orczyk

 AZS pływanie K

dr D. Palica

 

18.20-19.50

 AZS aerobik sportowy

mgr I. Bałtrukiewicz

 AZS koszykówka M

mgr M. Orczyk

AZS pływanie M

dr D. Palica

 

19.50-21.20

 

Wtorek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA A bis
8.00-9.30

mgr J. Stasica

 mgr I. Bałtrukiewicz    mgr J. Listek  
9.50-11.20mgr R. Szymczykmgr I. Bałtrukiewiczmgr J. Listek

 

11.40-13.10mgr R. Szymczyk  mgr P. Bałtrukiewicz  mgr I. Bałtrukiewicz

 

13.30-15.00

  mgr P. Bałtrukiewicz  

mgr J. Listekmgr R. Szymczyk

 

15.20-16.50mgr J. Listekmgr E. Bronder

mgr P. Bałtrukiewicz

16.50-18.20

AZS sporty siłowe

mgr J. Listek

AZS siatkówka M

mgr E. Bronder

18.20-19.50Silesianie
19.50-21.20Silesianie

   

Środa

GODZINASALA ASALA CBASENSALA A BIS
8.00-9.30

dr A. Zaucha-Zagała

mgr B. Brachacka   mgr M. Orczyk
9.50-11.20

mgr M. Orczyk

mgr B. Brachacka

 dr A. Zaucha-Zagała

 

11.40-13.10  dr A. Zaucha-Zagała  mgr M. Orczyk

 

13.30-15.00mgr B. Brachackamgr M. Orczyk

mgr P. Bałtrukiewicz
15.20-16.50

 

  mgr P. Bałtrukiewicz  

UETW

16.50-18.20SILESIANIE

AZS piłka ręczna K

mgr E. Bronder

18.20-19.50SILESIANIE

AZS piłka ręczna M

mgr E. Bronder

 

19.50-21.20

 

Czwartek

GODZINASALA ASALA CBASEN   SALA 103 A 
8.00-9.30 mgr J. Listek mgr I. Bałtrukiewicz

  mgr R. Szymczyk

 

9.50-11.20

    mgr I. Bałtrukiewicz

mgr B. Brachacka

 

 mgr R. Szymczyk N

11.40-13.10mgr B. Brachackamgr J. Listek

    mgr I. Bałtrukiewicz

dr D. Palica N
13.30-15.00

 dr A. Zaucha-Zagała

dr D. Palica

 


 

15.20-16.50

 dr D. Palica

  dr A. Zaucha-Zagała

 mgr B. Brachacka

 

16.50-18.20

AZS teniis stołowy

mgr B. Brachacka

 dr A. Zaucha-Zagała

 mgr P. Bałtrukiewicz

18.20-19.50SILESIANIE

AZS  Futsal/piłka nożna M

dr A. Zaucha-Zagała

19.50-21.20 

Piątek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA C bis
8.00-9.30

 

9.50-11.20  mgr B. Brachacka  dr D. Palicamgr R. Szymczyk

 

11.40-13.10dr D. Palica  mgr R. Szymczyk  

  mgr B. Brachacka  

 

13.30-15.00  mgr R. Szymczyk  

  mgr B. Brachacka

dr D. Palica
15.20-16.50

UETW

AZS siatkówka K

mgr P. Bałtrukiewicz

 

16.50-18.20

AZS badminton

mgr R. Szymczyk

 

 

18.20-19.50
19.50-21.20