Plan zajęć semestr zimowy 2022/23

Poniedziałek

GODZINASALA ASALA CBasenSALA A bis
8.00-9.30mgr P. Bałtrukiewiczmgr J. Listekmgr R. Szymczyk
9.50-11.20mgr E.Brondermgr R. Szymczykmgr J. Listek

 

11.40-13.10mgr M. Orczykmgr J. E. Brondermgr J. Listek

13.30-15.00

 mgr J. Listek

 mgr M. Orczyk

mgr I. Bałtrukiewicz

 

15.20-16.50

mgr I. Bałtrukiewicz

mgr M. Orczyk

 mgr P. Bałtrukiewicz

16.50-18.20

 AZS sporty górskie

mgr E. Bronder

AZS koszykówka K

mgr M. Orczyk

 

 

18.20-19.50

 AZS aerobik sportowy

mgr I. Bałtrukiewicz

 AZS koszykówka M

mgr M. Orczyk

 

19.50-21.20

 

Wtorek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA A bis
8.00-9.30

mgr I. Bałtrukiewicz

mgr J. Stasicadr D. Palica
9.50-11.20dr D. Palicamgr I. Bałtrukiewiczmgr J. Listek

 

11.40-13.10dr D. Palicamgr E. Brondermgr I. Bałtrukiewicz

 

13.30-15.00

mgr J. Listek

mgr P. Bałtrukiewiczmgr E. Bronder

 

15.20-16.50mgr J. Listekmgr E. Bronder

mgr P. Bałtrukiewicz

16.50-18.20

AZS sporty siłowe

mgr J. Listek

AZS siatkówka M

mgr E. Bronder

18.20-19.50Silesianie
19.50-21.20Silesianie

   

Środa

GODZINASALA ASALA CBASENSALA A BIS
8.00-9.30

dr D. Palica

mgr P. Bałtrukiewicz   
9.50-11.20

mgr M. Orczyk

mgr B. Brachacka

 dr D. Palica

 

11.40-13.10mgr B. Brachackamgr M. Orczyk

mgr E. Bronder

dr D. Palica N
13.30-15.00mgr M. Orczykmgr E. Bronder

mgr P. Bałtrukiewicz
15.20-16.50

 mgr P. Bałtrukiewicz

mgr E. Bronder

mgr M. Orczyk

16.50-18.20SILESIANIE

AZS piłka ręczna K

mgr E. Bronder

18.20-19.50SILESIANIE

AZS piłka ręczna M

mgr E. Bronder

 

19.50-21.20

 

Czwartek

GODZINASALA ASALA CBASEN   SALA A BIS
8.00-9.30 mgr J. Listek mgr I. Bałtrukiewicz

  mgr R. Szymczyk

 

9.50-11.20

 mgr B. Brachacka

mgr J. Listek

  mgr I. Bałtrukiewicz

 mgr R. Szymczyk N

11.40-13.10mgr R. Szymczykmgr J. Listek

 mgr B. Brachacka

dr A. Zaucha-Zagała N
13.30-15.00

 dr A. Zaucha-Zagała

mgr B. Brachacka

 


 

15.20-16.50

 

  dr A. Zaucha-Zagała

 

 

16.50-18.20

AZS teniis stołowy

mgr B. Brachacka

 AZS Futsal/piłka nożna M

dr A. Zaucha-Zagała

 

18.20-19.50SILESIANIE

 

19.50-21.20SILESIANIE 

Piątek

GODZINASALA ASALA CBASENSALA C bis
8.00-9.30mgr I. Bałtrukiewicz mgr B. Brachacka

 

9.50-11.20 mgr R. Szymczyk mgr P. BałtrukiewiczX

  dr A. Zaucha-Zagała N

11.40-13.10mgr B. Brachackadr A. Zaucha-Zagała

mgr R. Szymczyk

 

13.30-15.00 dr A. Zaucha-Zagała

 mgr R. Szymczyk

mgr B. Brachacka dr D. Palica
15.20-16.50

AZS badminton

mgr R. Szymczyk

AZS siatkówka K

mgr P. Bałtrukiewicz

AZS pływanie K

dr D. Palica

16.50-18.20

AZS pływanie M

dr D. Palica

 

18.20-19.50
19.50-21.20