Zajęcia dla studentów niepełnosprawnych - semestr zimowy 2017/2018

piątek 11.40-13.40 pływanie, dr Danuta Palica

wtorek 9.50-11.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, mgr Joanna Dudek-Biskup

poniedziałek 11.40-13.10 szachy, dr Gabriela Karkoszka

poniedziałek 13.30-15.00 tenis stołowy, mgr Renata Szymczyk

Inne terminy – do indywidualnego uzgodnienia.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt: danutapalica@poczta.fm

Sekcja pływacka studentów z orzeczoną niepełnosprawnością

UE w Katowicach prowadzi sekcję pływacką dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Zawodnicy trenują kilka razy w tygodniu, dodatkowo podejmują trening ogólnorozwojowy i siłowy. Studenci UE w Katowicach od trzech lat biorą udział w Mistrzostwach Polski organizowanych przez UAM w Poznaniu. Zawodnicy startują w pięciu kategoriach: grupa rehabilitacyjna (GR), niepełnosprawność ruchowa (R1, R-2 i R-3), głusi i niedosłyszący (L), niewidomi i niedowidzący (O) oraz inne schorzenia (I). W wyżej wymienionych kategoriach rozgrywa się następujące konkurencje: 25m stylem dowolnym (tylko dla kategorii R1 i R2), 50m stylem grzbietowym, 50m stylem klasycznym, 50m stylem dowolnym, 50m stylem motylkowym open (bez podziału na kategorie niepełnosprawności), 100m dowolnym open oraz sztafetę 4x50m stylem dowolnym.