Zajęcia dla studentów niepełnosprawnych - semestr letnim 2019/2020

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie

terminy i forma zajęć – do  uzgodnienia z prowadzącymi

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dr Danutą Palicą danutapalica@gmail.com

lub dr Gabrielą Karkoszką

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308

 

środa 9.50-11.20 - szachy (106 budynek A), dr Danuta Palica

poniedziałek 15.20-16.50- tenis stołowy, mgr Joanna Dudek-Biskup

czwartek - tenis stołowy, mgr Renata Szymczyk

czwartek 8.00-9.30 - boccia/szachy dr Gabriela Karkoszka