Zajęcia dla studentów niepełnosprawnych - semestr letnim 2019/2020

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie

terminy i forma zajęć – do  uzgodnienia z prowadzącymi

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z mgr J. Dudek-Biskup (joanna.dudek-biskup@ue.katowice.pl)

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308