Zajęcia dla studentów niepełnosprawnych - semestr zimowy 2020/2021

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie

terminy i forma zajęć – do  uzgodnienia z prowadzącymi

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dr Danutą Palicą: danutapalica@gmail.com

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308