Zajęcia dla studentów niepełnosprawnych - semestr letni 2022/2023

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie

terminy i forma zajęć – do  uzgodnienia z prowadzącymi

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dr Danutą Palicą:  danuta.palica@uekat.pl

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308

 

poniedziałek 11.40-13.10, dr Agnieszka Zaucha-Zagała

poniedziałek 13.30-15.00, dr Agnieszka Zaucha-Zagała

wtorek 8.00-9.30, mgr Renata Szymczyk  

czwartek 9.50-11.20, mgr Renata Szymczyk

czwartek 11.40-13.10, dr Danuta Palica