Zajęcia dla studentów niepełnosprawnych - semestr letni 2018/2019

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie

terminy i forma zajęć – do  uzgodnienia z prowadzącymi

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dr Danutą Palicą danutapalica@gmail.com

lub dr Gabrielą Karkoszką

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308

 

poniedziałek 11.40-13.10 pływanie, dr D. Palica

poniedziałek 15.00-16.30 tenis stołowy, mgr J. Dudek-Biskup

wtorek 11.40-13.10 tenis stołowy, mgr R. Szymczyk 

czwartek 8.00-9.30 pływanie, dr G. Karkoszka 

Sekcja pływacka studentów z orzeczoną niepełnosprawnością

UE w Katowicach prowadzi sekcję pływacką dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Zawodnicy trenują kilka razy w tygodniu, dodatkowo podejmują trening ogólnorozwojowy i siłowy. Studenci UE w Katowicach od trzech lat biorą udział w Mistrzostwach Polski organizowanych przez UAM w Poznaniu. Zawodnicy startują w pięciu kategoriach: grupa rehabilitacyjna (GR), niepełnosprawność ruchowa (R1, R-2 i R-3), głusi i niedosłyszący (L), niewidomi i niedowidzący (O) oraz inne schorzenia (I). W wyżej wymienionych kategoriach rozgrywa się następujące konkurencje: 25m stylem dowolnym (tylko dla kategorii R1 i R2), 50m stylem grzbietowym, 50m stylem klasycznym, 50m stylem dowolnym, 50m stylem motylkowym open (bez podziału na kategorie niepełnosprawności), 100m dowolnym open oraz sztafetę 4x50m stylem dowolnym.