Zajęcia dla studentów niepełnosprawnych - semestr zimowy 2019/2020

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności traktowani są indywidualnie

terminy i forma zajęć – do  uzgodnienia z prowadzącymi

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z dr Danutą Palicą danutapalica@gmail.com

lub dr Gabrielą Karkoszką

kontakt osobisty w CWFiS, budynek C, pokój 308

 

poniedziałek 9.50-11.20 - szachy (106 budynek A), dr Danuta Palica

czwartek 15.10-16.40 -  tenis stołowy, mgr Joanna Dudek-Biskup

poniedziałek 15.10-16.40 - tenis stołowy, mgr Renata Szymczyk

wtorek 9.50-11.20 - boccia/szachy dr Gabriela Karkoszka