Zajęcia fakultatywne dla studentów - semestr letni 2018/2019

środa 16.30-18.00 sala / siłownia mgr A. Zaucha

środa 18.00-19.30 Erasmus mgr E. Bronder

czwartek 9.50-11.20 joga dr Karkoszka

czwartek 16.30-18.00 pływanie mgr B. Brachacka

 

Zgodnie z regulaminem CWFiS od dnia 23 października 2017 fakultety dla studentów są odpłatne.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Uczelni z dopiskiem "zajęcia sportowe-fakultety".

Na zajęcia przychodzimy z potwierdzeniem wpłaty i na tej podstawie otrzymujemy 10-cio wejściowy karnet:

- opłata dla studentów UE w Katowicach wynosi 50zł

- opłata dla pozostałych uczestników wynosi 80zł

Istnieje również możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia, procedury jak wyżej

- jednorazowe wejście dla studentów UE 7zł

- jednorazowe wejście dla pozostałych uczestników 9zł

 

Zajęcia fakultatywne dla pracowników

Od dnia 17.06.2019 basen UE w Katowicach ze względu na remont będzie nieczynny do odwołania