Rok Św. Pawła - Pomagamy innym

KZA "Gaudeamus" przy pomocy DA "Zawodzie" z sukcesem zakończyło zbiórkę pieniędz na budowę stacji misyjnej w Zambii. Ostatnią inicjatywę zakończyliśmy w dniu 07.06.2009 r. w Bielsku Białej. Łącznie udało nam się zebrać kwotę w wysokości 4191,47 zł. środki te zostały już przelane na konto misji. Z dotychczasowymi efektami przeprowadzonej zbiórki można zapoznać się poniżej.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Budowa stacji misyjnej w Afryce: Duszpasterstwo Akademickie "Zawodzie" i Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus” dla Nabwalya

Afryka to kontynent, który cały czas potrzebuje wsparcia modlitewnego i finansowego reszty świata. Głód, bieda, wojny domowe, analfabetyzm, ograniczony dostęp do edukacji i medycyny powodują brak możliwości rozwoju Afrykańczyków, przez co młode pokolenia Czarnego Lądu nie posiadają szans zdrowego startu w dorosłe życie i są skazani na dziedziczenie tych wszystkich trapiących Afrykę klęsk. 

Środowisko Duszpasterstwa Akademickiego „Zawodzie”, jak i Katolickiego Związku Akademickiego „Gaudeamus” oraz AE Katowice wspólnymi i połączonymi siłami przez najbliższy czas, rozpoczynając od mszy inaugurującej rok akademicki (6 października 2008 o 9.30) postanawiają wspierać budowę konkretnej Stacji misyjnej w Afryce ( Zambia). 

Jak pisze w jednej ze swoich korespondencji Ksiądz Waldemar Potrapeluk: 

Jest to misja Nabwalya w Zambii- w Dolinie rzeki Luwangwa, pomiędzy Północnym i Południowym Parkiem Luwangwa. Teren ten zamieszkują ludzie z plemienia Bisa (ponad 5000 ludzi), a że jest to teren odcięty przez pół roku od reszty kraju jest przez to bardzo zacofany. Jest tu cale mnóstwo zwierząt, które niszczą ludzkie pola, dlatego co roku panuje tu głód na przednówku. Poważnym problemem jest także brak jakiejkolwiek nadziei na lepszą przyszłość, wiec ludzie nie uprawiają zbyt dużo. Politycy, rząd zbytnio się nimi nie przejmuje, ale troszczą się bardzo o zwierzęta, bo przyjeżdżają tu ludzie z całego świata na polowania płacąc za to mnóstwo pieniędzy. 

Większość, zdecydowana większość ludzi nie potrafi pisać i czytać. Mamy tutaj 4 szkoły podstawowe, w których uczy się ponad 2000 dzieci, ale jest tylko 5 wykwalifikowanych nauczycieli. 

Mamy jedną przychodnie, w której pracuje 2 pielęgniarzy, ale w porze deszczowej (grudzień - kwiecień) nie ma żadnych lekarstw. 

Buduję tutaj stacje misyjną, abym mógł tu mieszkać na stałe (także w porze deszczowej).  Stawiam tez coś w rodzaju warsztatu, aby można pracować, naprawiać, spawać etc. 

Pomagam szkołom finansowo, w zakupie potrzebnych materiałów (zeszyty, etc.) i razem z szefem plemienia chcemy najzdolniejszą młodzież, przynajmniej tą, która skończy szkołę- umiejąc czytać i pisać, posłać do porządnych szkół średnich, a potem do College. 

Mam wielkie szczęście, bo miejscowy szef plemienia jest praktykującym katolikiem, co jest niespotykane i bardzo mnie wspiera w moich pracach. 

Te kilka zdań w niezwykle wyrazisty sposób stanowi fotografię miejsca i przestrzeni afrykańskiej misji, która czeka na nasze wsparcie. 

Być uczniem Jezusa dziś, to również w namacalny sposób dawać wyraz swoim przekonaniom i wyznawanym dogmatom poprzez angażowanie się w akcje i przedsięwzięcia wspomagające tych najbardziej potrzebujących.

28 czerwca 2008 r., uroczystym otwarciem przez Benedykta XVI Drzwi Świętych w Bazylice św. Pawła za Murami, rozpoczął się w Kościele katolickim Rok Świętego Pawła. 

Papież Benedykt XVI mówił o św. Pawle: „Stawiał czoła wielu problemom, o czym sam pisał w Liście do Koryntian. Wszystko czynił dla Ewangelii i troszczył się o wszystkie Kościoły. Jego dusza była zafascynowana światłem Ewangelii, był rozmiłowany w Chrystusie i był głęboko przekonany, aby dać światu światło Chrystusa”. Papież zaznaczył, że w postawie św. Pawła możemy dostrzec ważne dla nas wszystkich piękno Ewangelii.

Nawiązując do czynów i działań św. Pawła ( 3 wyprawy misyjne, charyzma, wiara, ideały, bezkompromisowość, wychodzenie z Dobrą Nowiną do szerokiego grona społeczności w całym ówczesnym świecie) powinniśmy (będąc świadomi słów solidarność, bezinteresowna pomoc oraz nauk Jezusa z Nazaretu) nie być obojętni na cierpienie afrykańskich dzieci, wyjść poza mury swoich mieszkań i w ten, czy inny sposób, dołożyć własną cegiełkę w budowę stacji misyjnej, czyli lepszego jutra dla setek młodych osób zamieszkałych w Nabwalya. 

Po mszy inaugurującej rok Akademicki , młodzież - studenci AE Katowice przeprowadzili zbiórke pienięzną na powyższy cel. Zebrano 900 zł(0KZA „Gaudeamus” zobowiązuje się przekazać całą wysokość składek członkowskich z nadchodzącego roku akademickiego 2008/2009 również na budowę misji. 

Na poniższych zdjęciach można w wirtualny sposób przenieść się w tamte okolice, zobaczyć i dostrzec różnice między rozwijającym się Światem Zachodnim, a osamotnionymi państwami Afryki. 

Nie bądźmy obojętni. „jesteśmy przyszłością świata”, a świat to nie tylko nasze dzielnice i miasta, ale każdy najodleglejsze zakątki globu. 

Od niedawna działa również strona internetowa misji ks. Waldka: http://www.nabwalya.hostoi.com

Konto na które można wpłacać pieniądze dla ks. Waldka Potrapeluka pracującego na misjach w Zambii

ING S.A o/.Czechowice-Dziedzice
Nr: 38 1050 1256 1000 0001 0585 1174
z dopiskiem „Chilonga” 

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwe. Św. Barbary
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Węglowa 56 

Proszę podać adres do korespondencji, gdyż każda wpłata jest potwierdzana osobnym podziękowaniem. 

Pozdrawiam, ks. Ludwik Duży.