"Wierność Chrystusa, wierność kapłana" - Rok Kapłaństwa 2009/2010

Nieszporami uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bazylice Watykańskiej Benedykt XVI zainaugurował Rok Kapłański. Ma on dopomóc w umocnieniu dążenia kapłanów do duchowej doskonałości oraz dowartościowaniu kapłaństwa służebnego.

Rok Kapłański związany jest ze 150. rocznicą urodzin św. Proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya. Jego tematem jest: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. W związku z inauguracją Roku Kapłańskiego zostaną przywiezione do Rzymu relikwie św. Jana Marii Vianneya, którego papież ogłosi patronem wszystkich kapłanów świata. Zostanie też opublikowane dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych oraz zbiór wypowiedzi Ojca Świętego dotyczących życia i misji kapłanów w czasach współczesnych. Rok Kapłański zakończy się 19 czerwca 2010 r. podczas Światowego Spotkania Kapłańskiego na placu św. Piotra.

Logo przedstawia Najświętsze Serce Jezusowe i nawiązuje do tego, że dzień modlitw o uświęcenie kapłanów od samego początku łączy się z uroczystością Serca Jezusowego.

Ponadto przywołuje temat specyficznej świętości, do jakiej wezwani są wszyscy prezbiterzy.

Motyw płonącego Serca nawiązuje do zdania św. Proboszcza z Ars, który definiuje kapłaństwo jako „miłość serca Jezusa”. Stuła, którą jest przyozdobiona figura Pana Jezusa przypomina, że Chrystus jest najwyższym i wiecznym Kapłanem, a każdy prezbiter uczestniczy w Jego jedynym kapłaństwie w historii, pośród różnych pokoleń jakie po sobie następują.

Otwarte wzniesione dłonie wyrażają charakterystyczny gest modlitwy i pośrednictwa, właściwego kapłanom. Rany na dłoniach i przebity bok widoczne na figurze z logo podkreślają jedyną ofiarę odkupieńczą Jezusa i nawiązują do Jego zadośćuczynienia zastępczego oraz całkowitego daru z siebie, typowego dla kapłaństwa. Postawa otwartości i przyjęcia pragnie powiedzieć: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jest to pocieszające zaproszenie skierowane do każdego kapłana, który spala się w codziennej posłudze miłości duszpasterskiej, także w miejscach najbardziej jałowych i kamienistych. Jednocześnie jest to wezwanie, aby sami kapłani swoim życiem mogli pokazać taką samą postawę Jezusa w relacjach z bliskimi i dalekimi (Tekst:ks. Mateusz Czubak, logo: www.annussacerdotalis.org).

Istotną kwestią inauguracji Roku Kapłaństwa było odmówienie przez pp Benedytkta XVI następującej modlitwy:

Panie Jezu, który w świętym Janie Marii Vianney zechciałeś obdarzyć Kościół dotykalnym znakiem Twojej pasterskiej miłości, spraw, abyśmy z jego towarzyszeniem i umocnieni jego przykładem, w pełni przeżywali Rok Kapłański.

Pozwól, abyśmy tak jak on, zatrzymując się przed Eucharystią, mogli nauczyć się jak proste i bliskie jest Twoje Słowo, które nas poucza, jak łagodna jest miłość, z którą przyjmujesz skruszonych grzeszników, jak pocieszające jest wierne oddanie się Twojej Niepokalanej Matce. 

Spraw, Panie Jezu, przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars, aby chrześcijańskie rodziny stały się „małymi Kościołami”, w których wszystkie powołania i charyzmaty, dane przez Twojego Ducha Świętego, mogą być przyjęte i dowartościowane. 

Pozwól nam, Panie, powtarzać z tym samym zapałem słowa, z którymi święty Proboszcz z Ars zwracał się do Ciebie: 

„Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. 

Kocham Cię, mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Ciebie, niż żyć bez kochania Cię. 

Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie. 

Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie mówić w każdej chwili, że Cię kocham, 

chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem. 

Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, bo za mnie zostałeś ukrzyżowany; 

kocham Cię, mój Boże, bo tu, na ziemi, mnie trzymasz ukrzyżowanego z Tobą. 

Boże mój, daj mi łaskę umierać kochając Cię i czując, że Cię kocham”.

Amen. 

W Watykanie opublikowano także listy Jego Świątobliwości do kapłanów. Ojciec Święty Benedykt XVI podkreśla w nim szczególne znaczenie kapłana we współczesnym świecie, wskazuje na wielkość kapłaństwa, jako daru i zadania, przypomina o aktualności i wartości Sakramentu Pokuty, a także wspomina o jedności kapłanów między sobą oraz z wiernymi świeckimi. 

W związku z Rokiem Kapłańskim Penitencjaria Apostolska ogłosiła specjalny dekret o odpustach. Dotyczą one w pierwszym rzędzie kapłanów, którzy kiedykolwiek „w skrusze serca” odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym publicznie Najświętszym Sakramentem oraz sprawować będą sakramenty, zwłaszcza spowiadać. Odpusty obejmują także pozostałe grupy wiernych: każdy ochrzczony może w tym czasie uzyskać odpust zupełny, jeśli „w skrusze serca” weźmie udział we Mszy św., ofiarując tego dnia modlitwy i dobre uczynki w intencji kapłanów, „aby Pan Jezus kształtował ich według swego Serca”. Odpust ten związany jest z warunkiem spowiedzi sakramentalnej i modlitwy według intencji Ojca Świętego, a także z konkretnymi datami: dniem otwarcia i zamknięcia Roku Kapłaństwa (19 czerwca 2009 i 2010 r.), 150. rocznicą śmierci św. Jana Vianneya (4 sierpnia 2009 r.), każdym pierwszym czwartkiem miesiąca oraz innymi dniami wyznaczonymi przez poszczególnych biskupów.

W Roku Kapłańskim zostanie opublikowane dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych. Ponadto zaprezentowany zostanie zbiór wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI dotyczących życia i misji kapłanów w czasach współczesnych.

Wśród konkretnych propozycji przeżycia Roku Kapłańskiego kard. Stanisław Dziwisz wskazuje też, że kapłan potrzebuje wsparcia wspólnoty, dlatego Rok Kapłański powinien posłużyć do mobilizacji wiernych, ale także ruchów, wspólnot, grup modlitewnych, zakonów klauzurowych do większej modlitwy za kapłanów.

Ważną inicjatywą było także utworzenie strony internetowej www.kaplani.com.pl.  Jest to wspólna inicjatywa duchownych i świeckich z Trójmiasta. Za pośrednictwem portalu kapłani mogą wpisywać intencje, w których pragną, by ktoś się za nich modlił. Każda z osób, która chce objąć troską duchową księdza otrzymuje imię kapłana, rok jego święceń oraz intencję, w której on lub jemu bliskie osoby chcą, aby się modlono.

Oficjalna strona Roku Kapłańskiego, przygotowana przez Kongregację d/s Duchowieństwa

Margaretki

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. MARGARETKĘ mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny, składające wieczyste przyrzeczenie modlitwy. Ważne jest to, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem Apostolatu MARGARETKA jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. 

Więcej informacji na ten temat znajduję się tutaj.

Jan XXIII Encyklika „Sacerdotii nostri primordia”, w stulecie śmierci św. Proboszcza z Ars (1 sierpnia 1959 r.)

Z okazji tego wiekowego jubileuszu pragniemy ojcowsko upomnieć również wszystkich wiernych, by się za kapłanów gorąco modlili i w ten sposób ze swej strony przyczyniali się do wspierania ich świętości. Dziś ludzie o wyższej pobożności pokładają w kapłanie wiele nadziei i dużo od niego oczekują. Ponieważ bowiem wszędzie panuje żądza pieniądza, pożądanie zmysłowe i przesadne zatapianie się w technice, pragną oni widzieć w kapłanie męża, który w imieniu Boga przemawia, który ożywiony jest mocną wiarą, i który, jakby o sobie samym zapomniawszy, goreje żarem miłości. Niechaj przeto wszyscy pamiętają, że wielce mogą się przyczynić do osiągnięcia przez kapłanów tak wspaniałej mety, jeżeli będą godność kapłańską otaczali należną czcią, jeśli będą okazywali właściwe zrozumienie dla pasterskich obowiązków i trudności kapłanów i jeśli wspierać ich będą czynniejszą współpracą.