DRUGA TURA NABORU WNIOSKÓW

W drugiej turze naboru Studenci składają wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2017/2018 do 22 września 2017 roku:

- w Domu Studenta „Zaścianek”, ul. Franciszkańska 8-10, pok. 112:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

lub

- przesyłając skan wypełnionego wniosku na adres: domstudenta@ue.katowice.pl 

 

 

INNE USTALENIA

1. Studenci, którym przyznano miejsce w Domach Studenta, w ramach I tury naboru, zobowiązani są do uiszczenia w ciągu 10 dni zaliczki w wysokości 200,00 zł na poczet I raty czynszu.

Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski SA, nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974.

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z miejsca w Domu Studenta, po upływie 1 miesiąca od dnia 28 lipca 2017r. (daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o przyznaniu miejsca), wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.  

2. Lista studentów, którym przyznano miejsce w II turze naboru wniosków do Domów Studenta będzie dostępna na stronie www.akademiki.ue.katowice.pl nie później niż do 29 września 2017 roku.