Przejdź do menu Przejdź do treści

Cele i zadania obrony cywilnej w kraju i na świecie

Prawo międzynarodowe:
Protokół Dodatkowy I z 1977 r. Do Konwencji Genewskich z 1949 r.

Prawo krajowe:
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z 1967 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obrony cywilnej z 1993 r.

MIĘDZYNARODOWE CELE
OBRONY CYWILNEJ
KRAJOWE CELE
OBRONY CYWILNEJ
Ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.Ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
ZADANIAZADANIA
Służba ostrzegawcza, wykrywanie i oznaczenie stref niebezpiecznych.Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie
EwakuacjaOrganizowanie ewakuacji ludności
Przygotowanie i organizowanie schronówPrzygotowanie budowli ochronnych
Obsługa środków zaciemnieniaZaciemnienie i wygaszanie oświetlenia
RatownictwoOrganizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych
Służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc i opiekę religijnąUdzielanie poszkodowanym pomocy medycznej (w tym umożliwienie korzystania z opieki medycznej i posługi religijnej
Walka z pożaramiWalka z pożarami
Odkażanie i inne podobne działaniaZaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej . Przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń
Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzeniaOrganizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności
Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskamiDoraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami
Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznejDoraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej
Doraźne grzebanie zmarłychDoraźne grzebanie zmarłych
Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwaniaOchrona żywności oraz innych dóbr niezbędnych do przetrwania
Planowanie i prace organizacyjne oraz inne rodzaje działalności niezbędne do wypełniania wyżej wymienionych zadańDziałalność planistyczna i prace organizacyjne, działalność szkoleniowa i upowszechniająca z zakresu problematyki OC
-Przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie
-Zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca