Przejdź do menu Przejdź do treści

Zagrożenia występujące w naszym regionie

Wiele czynników i sytuacji również w czasie pokoju stwarza poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska. Ich skutki można bez przesady przyrównać do zniszczeń wywołanych działaniami wojennymi, ponieważ towarzyszą im równie wielkie uciążliwości, a także ofiary śmiertelne. Niektórym zagrożeniom, choć można je wcześniej rozpoznać po poprzedzających je symptomach, człowiek nie jest jeszcze w stanie skutecznie się przeciwstawić. Inne można zminimalizować, odpowiednio zabezpieczając się przed ich skutkami.

Zagrożenia okresu pokoju dzielimy na naturalne, związane z siłami przyrody, zagrożenia związane z działalnością człowieka oraz zagrożenia nadzwyczajne, np. wielkie katastrofy, awarie.

Zobacz również:

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca