Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania

Do zadań Działu Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu należy w szczególności:

 • w zakresie oceny parametrycznej:
  • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji ewaluacyjnej w ramach dyscyplin naukowych,
  • informowanie społeczności akademickiej o najważniejszych kwestiach dotyczących oceny ewaluacyjnej dyscyplin naukowych,
  • współpraca i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie tworzenia dokumentacji ewaluacyjnej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym,
  • wsparcie i doradztwo dla osób zaangażowanych w proces oceny dyscyplin naukowych.
 • w zakresie pozycjonowania Uniwersytetu:
  • planowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów związanych z pozycjonowaniem Uniwersytetu, w tym ogólnopolskich rankingów uczelni,
  • konsultowanie kryteriów sporządzania rankingów uczelni w instytucjach i mediach przygotowujących rankingi,
  • analiza publikowanych rankingów uczelni oraz przedkładanie wniosków wynikających z wyników rankingów władzom Uniwersytetu.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca