Zadania

Do zadań Działu w szczególności należy:

 • W zakresie oceny parametrycznej:

  • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem ankiety jednostki na Wydziałach, z zachowaniem praw i obowiązków Dziekanów,
  • informowanie społeczności akademickiej o najważniejszych kwestiach dotyczących oceny parametrycznej jednostek,
  • konsultowanie wątpliwości i wyjaśnienie problemów pojawiających się w procesie tworzenia ankiety jednostki z Ministerstwem nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • prowadzenie konsultacji dla osób zaangażowanych w proces oceny jednostek naukowych.

 • W zakresie pozycjonowania Wydziałów:

  • planowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów związanych z pozycjonowaniem Wydziałów, w tym dotyczących ogólnopolskich rankingów podstawowych jednostek organizacyjnych,
  • analiza publikowanych rankingów uczelni i wydziałów oraz przekładanie wniosków wynikających z wyników rankingów władzom Uniwersytetu i Dziekanom,
  • konsultowanie kryteriów sporządzania rankingów w instytucjach i mediach, które przygotowują rankingi.