Dział Płac

Dział Płac jest jednostką podległą Kwestor. Wśród podstawowych zadań tej jednostki wskazać można planowanie wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia, realizacja zobowiązań wynikających ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych, a także prowadzenie analizy wykorzystania funduszu.