Przejdź do menu Przejdź do treści

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

 

Nie zapomnij

     Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to zrobić każde z rodziców. Pamiętaj! To jest Twój obowiązek!

Masz na to 7 dni

     Jeżeli nie zgłosiłeś dziecka przed 1 stycznia 2013 r., nie zwlekaj i zgłoś je jak najszybciej.

Uwaga!

     Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek. Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18. r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

Ważne!

     Jeżeli zmieniasz pracę po 1 stycznia 2013 r. powinieneś poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz zgłosiłeś ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy zmienisz pracę zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

Dziecko - własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń,

zadzwoń

Oddziały NFZ Dolnośląski - 71 79 79 199

Kujawsko-Pomorski - 52 32 52 700

Lubelski - 81 53 10 500, 81 19 488

Lubuski - 68 328 77 77

Łódzki - 42 275 49 41

Małopolski - 12 29 88 386

Mazowiecki - 22 582 84 42

Opolski - 77 40 20 176, 77 40 20 169

Podkarpacki - 17 86 04 003

Podlaski - 85 745 95 62

Pomorski - 58 32 18 635, 58 32 18 626

Śląski - 32 735 19 00

Świętokrzyski - 41 36 46 288

Warmińsko-Mazurski - 94 340 67 12, 800 133 773

Wielkopolski - 800 800 805

Zachodniopomorski - 91 46 45 045, 94 34 06 712

 

Centrala NFZ

Infolinia 800 - 1600 tel. 800 392 976 tel. 22 572 60 42

infolinia@nfz.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 900 - 2100 tel. 800 190 590

sekretariat@bpp.gov.pl

www.nfz.gov.pl/ewus

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3