Przejdź do menu Przejdź do treści

Dział Radców Prawnych

Dział Radców Prawnych jest jednostką podległą Kanclerzowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do głównych zadań działu należy m.in.: opiniowanie projektów umów zawieranych w imieniu Uniwersytetu i negocjowanie ich warunków, sprawowanie nadzoru nad egzekucją należności Uniwersytetu, występowanie przed sądami i urzędami w imieniu Uniwersytetu, opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez upoważnione organy Uniwersytetu oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3