Informacje i komunikaty

Otrzymaliśmy informację o  braku prądu w dniu 20.04.2021 - wtorek
- dostęp do Działu Wsparcia w budynku B będzie w tym dniu utrudniony - nie pracujemy stacjonarnie -
Pracownicy  będą dostępni pod nr telefonów i online.
Dział Wsparcia w budynku N będzie pracował bez zmian.

Wszystkie usługi informatyczne oraz dostęp do systemów t.j.:   

- Simple.ERP i Simple.Bazus
- Wirtualna Uczelnia
- poczta w domenie ue.katowice.pl
- platforma Moodle (moodle.ue.katowice.pl)
- G Suit dla Edukacji (poczta uekat.pl, Classroom, Meet) 

z budynków R, N i CNTI będą dostępne bez zakłóceń.

-------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w związku z ustanowieniem dnia 02.04.2021 dniem wolnym od pracy (zarządzenie 30/21) Dział Wsparcia Kolegiów w tym dniu będzie nieczynny.

---------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo od 19.02 do 12.03 z uwagi na nieobecność Pani Doroty Skawińskiej Dział wsparcia w budynku N jest nieczynny.
W sprawie odbioru/wysyłki poczty prosimy kierować się do kancelarii  N (będziemy informować o przesyłkach do odbioru).
W innych sprawach do dyspozycji są pozostali pracownicy Działu Wsparcia - kontakt

----------------------------------------------------------------

Brak prądu w dniu 16.02 - wtorek
- kontakt z działem wsparcia będzie utrudniony - nie pracujemy w tym dniu stacjonarnie.

 w związku z koniecznością przeprowadzenia testów w rozdzielniach elektrycznych, w dniu 16.02 br., w godzinach 8:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu zasilającego budynki  A,B,C,F, G. 

W godzinach 8:00 - 15.00 nie będzie również dostępu do:
- Internetu oraz sieci bezprzewodowej eduroam
- systemów Simple.Bazus i Simple.ERP
- Wirtualnej Uczelni
- aplikacji wydawania kluczy OptiCAMP
- telefonów w budynkach R i N
- poczty w domenie ue.katowice.pl
- stron WWW UE
- e-learningu na platformie Moodle (moodle.ue.katowice.pl)
- zdalnego dostępu VPN do infrastruktury UE


Ponadto w w/w godzinach mogą wystąpić przerwy w połączeniach telefonów stacjonarnych.

Usługi G Suit dla Edukacji (poczta uekat.pl, Classroom, Meet) dla użytkowników spoza sieci UE będą dostępne bez zakłóceń.
W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do G Suite przez domenę uekat.pl, należy logować się używając bezpośrednio poniższego odnośnika:
accounts.google.com/signin/v2/identifier

-----------------------------------------------------------------------------------------

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej głównej serwerowni w budynku A, w dniu 12.02 br., w godzinach 7:30-10:00 zostanie wyłączony dostęp do systemów:
- SIMPLE.ERP
- SIMPLE.BAZUS
- Wirtualna Uczelnia
- wydawania kluczy OptiCAMP

Komputery w sieci wewnętrznej nie będą miały dostępu do Internetu oraz poczty e-mail.

W godzinach tych mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w:
- dostępie do Internetu
- działaniu telefonów w budynkach N i R
- dostępie do poczty e-mail oraz stron WWW
- dostępie do platformy Moodle (moodle.ue.katowice.pl)
- zdalnym dostępie VPN do infrastruktury UE

Usługi G Suit dla Edukacji (poczta uekat.pl, Classroom, Meet) dla użytkowników spoza sieci UE będą dostępne bez zakłóceń.

--------------------------------------------

W dniu 31.12.2020 Dział Wsparcia jest czynny do godziny 14:00

 

-------------------------------------------- 

od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Więcej informacji

-------------------------------------------

23.12.2020 na wniosek Parlamentu Studenckiego został ogłoszony dniem rektorskim dla studentów studiów I i II stopnia w Katowicach i w Rybniku.

--------------------------------------------

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach rozpoczyna
przyjmowanie zgłoszeń publikacji planowanych do wydania w 2021 roku.
Termin składania wniosków upływa 10 grudnia 2020 r.
Informacje wraz ze zbiorczym formularzem do wypełnienia znajdą Państwo
na stronie internetowej Wydawnictwa:
www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/aktualnosci/article/wnioski-do-planu-wydawniczego-2021.html
www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/aktualnosci/article/wnioski-do-czasopism-uczelnianych-2.html

-----------------------------------------

Szanowni Państwo 

Informujemy, że zgodnie z wyznaczonymi godzinami transportu (patrz: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-organizacyjno-kancelaryjne/kancelaria.html ) korespondencja do kancelarii uczelnianej jest przekazywana/odbierana przez pracowników Działu Wsparcia Kolegiów o godz. 9:00 i 13:30.