Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs Konsorcjum PROGRES3 na najlepszą rozprawę doktorską

zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2023 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3. 

Prace zgłoszone do konkursu muszą być obronione w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i muszą dotyczyć następujących zagadnień:

a)    Economics, Finance and Management;
b)    Raw materials, Energy and The Environment;
c)    Health and Applications in Healthcare;
d)    Information Technology and Electrical Engineering;
e)    Competitive Engineering and Materials Research.

Dla zwycięzcy konkursu w każdej z pięciu kategorii przewidziana jest nagroda w wysokości 7000 CZK.

Zgłoszenia prac do konkursu autorzy dokonują samodzielnie.

Przystąpienie do konkursu następuje:

  • po przekazaniu w formie elektronicznej (pliki pdf) do Działu Wsparcia Komitetów Naukowych (na adres e-mail monika.moraczewska@ue.katowice.pl, tytuł wiadomości: „Konkurs PROGRES3 na najlepszą pracę doktorską” z oznaczeniem imienia i nazwiska autora) następujących dokumentów:

1)      formularza zgłoszeniowego;

2)      application form;

3)      pracy doktorskiej;

4)      recenzji pracy doktorskiej;

5)    streszczenia pracy w języku angielskim - streszczenie pracy powinno być przygotowane w języku angielskim i powinno obejmować co najmniej 5 stron (rekomendowane 10-15 stron). Struktura streszczenia:

a)        cover sheet (name of school and faculty, designation “The summary of the dissertation”, the author's name, title of work, name of the study program and field, elaboration year),

b)        annotation (maximum one page),

c)        contents,

d)        an introduction to the issues and the current state of the topic,

e)        aim of the thesis and used methods of work,

f)         a brief synopsis of the dissertation,

g)        results of the dissertation, contribution to the development of theory and social practice,

h)        the conclusion, suggestions and recommendations,

i)          a list of references.

  • po przekazaniu w formie papierowej  formularza zgłoszeniowego oraz application form (dokumenty podpisane) do Działu Wsparcia komitetów Naukowych pok. 409 bud. A

Termin zgłaszania prac do pierwszej rundy konkursu upływa
w dniu 21 lutego 2024 r.

więcej o konkursie na stronie: http://progres3.vsb.cz/en/news/

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca