Likwidacja Sekretariatu Katedry


W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej administracji wydziałowej (Zarządzenie Nr 69/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) Sekretariat Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy uległ likwidacji.

Kontakt z pracownikami Katedry jest możliwy w podanych na stronie internetowej terminach konsultacji - osobiście i telefonicznie - oraz drogą elektroniczną na udostępnione adresy poczty e-mail.