Nagroda rektorska dla pracownika Katedry


Z radością informujemy, że pracownik Katedry dr Anna Sączewska-Piotrowska otrzymała nagrodę rektora indywidualną stopnia drugiego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2018 roku.