Pracownik Katedry moderatorem sesji na 9. Europejskim Kongresie MŚP


Pracownik naszej Katedry, dr hab. inż. Anna Skórska, prof. UE, została poproszona o moderowanie sesji dotyczącej sytuacji na lokalnych rynkach pracy na 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbywał się w Katowicach w dniach 16-18.10.2019. W sesji zatytułowanej „Powiatowe Urzędy Pracy jako koordynatorzy działań na lokalnym rynku pracy” udział wzięli przedstawiciele rządu, samorządu, Regionalnej Izby Gospodarczej, Głównego Instytutu Górnictwa, Powiatowych Urzędów Pracy oraz pracodawców. Dyskusja dotyczyła różnych aspektów funkcjonowania lokalnych rynków pracy, w tym zmieniającej się roli PUP w kontekście zmian demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracyjnych oraz wchodzenia na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Z. Ważne miejsce w prowadzonej dyskusji zajmowały kwestie przyszłości pracy w kontekście robotyzacji i automatyzacji oraz niedopasowania strukturalnego podaży i popytu na pracę.