Publikacja naszego pracownika w czasopiśmie z bazy Web of Science

Miło nam poinformować, że dr Artur Ochojski z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych oraz dr Adam Polko z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej razem z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opublikowali artykuł naukowy w czasopiśmie Papers in Regional Science. Czasopismo jest indeksowane w bazie Web of Science (IF: 2.02).


Artykuł naukowy K. Kopczewska, P. Churski, A. Ochojski, A. Polko: SPAG – index of spatial agglomeration, Papers in Regional Science, Volume 98, Issue 6, 2019, s. 2391-2424, doi.org/10.1111/pirs.12470 jest wynikiem projektu badawczego realizowanego przez zespół członków European Regional Science Association - Sekcja Polska pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kopczewskiej, prof. UW i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W artykule naukowym przedstawiono propozycję nowego wskaźnika aglomeracji przestrzennej (SPAG) uwzględniającego punktową geolokalizację firm.