IV Colloquium Przyszłość śląskich miast

 

Zmiana marki i wzmacnianie wizerunku miast śląskich

 

pod honorowym patronatem

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka - Prezesa Oddziału PAN w Katowicach

Prof. dr hab. Tomasza Komornickiego - Przewodniczącego KPZK PAN w Warszawie

Kazimierza Karolczaka - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie

przy współudziale

Biblioteki Śląskiej w Katowicach

 

Partnerzy

       

 

           

 

 

            

Termin

04 marca 2020 r.

Cele kolokwium

  • Poszerzenie wiedzy o praktyce budowania marki miast śląskich.
  • Określenie skali i zakresu zmiany tożsamościowo-wizerunkowej miast śląskich.
  • Inicjowanie dyskusji o zmianach postrzegania miast Górnego Śląska i o działaniach służących przezwyciężeniu stereotypu miast i regionu.

Wątki tematyczne

  • Teoretyczne aspekty oraz wyznaczniki marki i wizerunku miasta.
  • Co było, co jest, a co może być marką miast.
  • Postrzeganie miast śląskich przez mieszkańców i inwestorów.
  • Współtworzenie przez miasta marki i wizerunku aglomeracji oraz obszaru metropolitalnego.
  • Miejsce marki i wizerunku w zarządzaniu miastem.
  • Wizerunek miasta w marketingu terytorialnym.

Agenda

    8.30 - 9.00     Rejestracja
    9.00 - 9.30     Przywitanie Uczestników i otwarcie Colloquium
  9.30 - 10.15     Panel I – Managerowie wizerunku miasta z udziałem władz miejskich
10.15 - 11.15     Panel II – Marka i wizerunek miast - wyznaczniki przestrzenne i środowiskowe
11.15 - 12.00     Dyskusja plenarna – Marka i wizerunek miast śląskich
12.00 - 13.15     Lunch
13.15 - 14.00     Wystąpienie programowe prof. dr hab. Tomasza Komornickiego
14.00 - 15.00     Panel III – Marka i wizerunek - wyznaczniki społeczne, ekonomiczne, zarządcze
15.00 - 16.00     Dyskusja plenarna – Marka i wizerunek miast śląskich

Harmonogram zgłoszeń i zasady uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 24 lutego 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: justyna.szymanska@ue.katowice.pl

Colloquium ma formę moderowanej dyskusji prowadzonej zarówno przez panelistów, jak i pozostałych uczestników obecnych na sali. Nie przewiduje się wystąpień z referatami z wyjątkiem wprowadzenia i referatu programowego.

Organizatorzy umożliwiają doktorantom i asystentom udział w wydarzeniu z posterem wpisującym się w tytuł panelu i wątki tematyczne IV Colloquium.

Otrzymane zgłoszenia będą potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Państwa adres.

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł (1-dniowy udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch) należy uiścić do dnia 24 lutego 2020 r. na konto:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ING Bank Śląski S.A. Katowic
nr 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
z dopiskiem „IV Colloquium, imię i nazwisko uczestnika”.

Przewidziano bezpłatny udział studentów oraz asystentów i doktorantów Uczelni Współorganizatorów.

Sekretariat

mgr Justyna Szymańska
adres e-mail: justyna.szymanska@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach    

mgr Monika Janiszek
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Miejsce obrad

Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1

(wjazd na parking od strony ul. Granicznej)

Audytorium Parnassos

Dojazd

Dokumenty do pobrania