XXII Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

INTELIGENCJA STRATEGICZNA W BUDOWANIU

PRZYSZŁOŚCI MIAST I REGIONÓW

Ustroń, 21-22 listopada 2019 r.

 

Konferencja została objęta patronatem Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Tomasza Komornickiego oraz Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka

 


Cele konferencji

 1. Debata nad procesami uczenia się w miastach i regionach wchodzących na ścieżkę rozwoju kreatywnego i inteligentnego
 2. Debata nad znaczeniem inteligencji strategicznej w tworzeniu  i prowadzeniu polityki miejskiej i regionalnej

Kluczowe wątki tematyczne

 1. Miasta i Regiony uczące się; rodzenie się inteligencji strategicznej
 2. Wizjonerskie przywództwo kluczem w budowaniu przyszłości miast i regionów
 3. Inteligencja polityki strategicznej miast i regionów
 4. Inteligencja strategiczna interesariuszy sceny miejskiej i regionalnej
 5. Studia foresightowe i analiza strategiczna w kształtowaniu inteligencji strategicznej miast i regionów
 6. Inteligencja strategiczna środowisk liderskich miast i regionów; konceptualne narzędzie dla prowadzenia zmiany
 7. Zdolność strategiczna miast i regionów do mobilizacji potencjałów rozwojowych

Ramowy program Konferencji

21 Listopada 2019

11:30 - 11:45 Otwarcie konferencji: Adam Drobniak

11:45 - 13:30 Panel ekspercki I: Inteligencja strategiczna miast i regionów

Prowadzący: Aleksander Noworól

 • Adam Przybyłowski
 • Jacek Sołtys
 • Sigmund Barczyk
 • Małgorzata Mańka - Szulik
 • Dominik Franczak

13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 - 16:30 Sesja warsztatowa I: Natura i struktura inteligencji strategicznej miast/regionów

Prowadzący: Andrzej Klasik, Florian Kuźnik

16:30 - 17:00 Przerwa kawowa

17:00 - 18:30 Panel ekspercki II: Nowe koncepcje rozwoju miast i regionów

Prowadzący: Jacek Szlachta

 • Zbigniew Przygodzki, Jagoda Guz
 • Rafał Klóska, Rafał Czyżycki
 • Sławomir Kurek
 • Tomasz Śmietanka
 • Adrianna Mastalerz - Kodzis

19:30 Uroczysta kolacja

 

22 Listopada 2019

8:00 - 9:00 Śniadanie

9:00 - 10:00 Przerwa regeneracyjna

10:00 -11:30 Sesja warsztatowa II: Inteligencja strategiczna w budowaniu przewag i kreowaniu projektów miejskich i regionalnych

Prowadzący: Andrzej Klasik, Florian Kuźnik

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:30 Panel ekspercki III: Rozwój inteligentny miast i regionów

Prowadzący: Wojciech Dziemianowicz

 • Małgorzata Pięta - Kanurska
 • Maciej Pietrzykowski
 • Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska - Biel
 • Marcin Wajda
 • Andrzej Pawlik

13:30 - 13:45 Zakończenie

13:45 - 15:00 Obiad

Harmonogram zgłoszeń

Tematy referatów wraz ze streszczeniami i zgłoszeniem uczestnictwa należy przesyłać do dnia 05 listopada 2019 r. na adres Sekretariatu Konferencji:

 

mgr Piotr Rykała

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50
40-287 Katowice
tel. 32-257 74 16

e-mail: piotr.rykala@ue.katowice.pl

Opłata konferencyjna

Opłata za uczestnictwo – 900 zł - obejmuje następujące pozycje: 1 nocleg (21/22 listopada), 2 obiady, kolację uroczystą, przerwy kawowe, transport na trasie Katowice - Ustroń, komplet materiałów konferencyjnych oraz publikację artykułu.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić w terminie do 05 listopada 2019 r. na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice
nr rachunku:
59 1050 1214 1000 0022 9625 8706


z dopiskiem: „Konferencja Ustrońska".

Miejsce obrad

HOTEL OLYMPIC****
Centrum Sportowo - Rekreacyjne "ZAWODZIE" Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 10 
43 - 450 Ustroń
www.hotelolympic.pl

Dojazd

Osobom zainteresowanym dojazdem do Ustronia organizatorzy konferencji zapewniają transport z Katowic (Dworzec PKP) do Ustronia (Hotel Olympic) w dniu 21 listopada oraz powrót z Ustronia do Katowic w dniu 22 listopada br.

Z Katowic ul. Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA) do Wisły PKP

08:00; 10:05; 14:10; 17:00

z Ustronia (Centrum) Do Katowic ul.Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA)

11:21; 14:21; 17:26; 19:21

BusBrothers

z Katowic / Dworzec Główny PKP, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

9:30, 10:30, 13:15, 16:00, 18:15, 19:15

z Ustronia / Centrum

11:12, 12:12, 14:57, 17:57, 19:57, 20:58

 

Z Katowic ul. Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA) do Wisły PKP

06:55; 08:00; 10:05; 14:10; 15:20; 16:50; 20:10 Ż

z Ustronia (Centrum) Do Katowic ul.Piotra Skargi (przy Dawnym Hotelu SILESIA)

07:11; 11:21; 12:11; 14:21; 17:36; 19:21

 

BusBrothers busbrothers.pl/rozklad-jazdy/katowice-wisla/

z Katowic / Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi, Stanowisko nr 1:

9:25, 10:25, 13:10, 16:10, 18:10, 19:10

z Katowic / Dworzec Główny PKP, ul. Marii Skłodowskiej-Curie:

9:30, 10:30, 13:15, 16:15, 18:15, 19:15

z Ustronia / Centrum:

6:13, 8:13, 9:23, 13:23, 15:33, 16:23