Aktualności

Ukazała się monografia pracownika Katedry

Ukazała się monografia pt. Gospodarka informacji i wiedzy autorstwa dr Rafała Żelaznego. W monografii dokonano holistycznej analizy koncepcji gospodarki i społeczeństwa, w których informacja i wiedza stanowią podstawowe zasoby... [Więcej]


Kolejna publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Dr hab. Julia Włodarczyk oraz Indranarain Ramlall i Jan Acedański opublikowali artykuł pt. Macroeconomic Effects of an Ageing Population in Mauritius w South African Journal of Economics (2020) - w czasopiśmie z listy JCR (IF: 1,035). Artykuł... [Więcej]


Publikacja pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE oraz dr hab. Grzegorz Maciejewski z Katedry Rynku i Konsumpcji opublikowali artykuł pt. Precautionary demand for cash and perceived risk of electronic payments w Sustainability vol. 19, no 12 (2020), - w czasopiśmie... [Więcej]


Konferencja Współczesne Problemy Ekonomii

W dniu 16 września 2020 roku odbyła się konferencja Współczesne Problemy Ekonomiczne „Trzydzieści lat transformacji” współorganizowana przez Katedrę Ekonomii oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w... [Więcej]


Stopień doktora habilitowanego dla Julii Włodarczyk

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2.07.2020 decyzją Komitetu Naukowego dyscypliny Ekonomia i Finanse Pani dr hab. Julia Włodarczyk na podstawie monografii " Interpersonalne porównania dochodów w perspektywie integracji monetarnej Polski ze... [Więcej]


Stopień doktora habilitowanego dla Renaty Pęciak

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23.01.2020 decyzją Komitetu Naukowego dyscypliny Ekonomia i Finanse Pani dr hab. Renata Pęciak na podstawie monografii "Francuskie  podejście  regulacyjne  we  współczesnej  teorii... [Więcej]


Nowy artykuł pracownika Katedry w czasopiśmie z listy JCR

Dr Artur Grabowski wraz z dr hab. Jerzym Michnikiem, prof. UE z Katedry Badań Operacyjnych, opublikowali artykuł pt. Modeling Uncertainty in the Wings Method Using Interval Arithmetic w International Journal of Information Technology & Decision... [Więcej]