Katedra Ekonomii - Informacja wstępna

Katedra Ekonomii liczy obecnie trzynastu pracowników naukowo-dydaktycznych: 2 profesorów tytularnych, 5 doktorów habilitowanych, 4 doktorów na stanowisku adiunkta, 1 doktora na stanowisku asystenta oraz 1 asystenta.

W Katedrze Ekonomii prowadzone są badania naukowe z dyscypliny ekonomia i finanse.

Pracownicy Katedry Ekonomii są zaangażowani w zajęcia dydaktyczne na wszystkich stopniach studiów, zarówno polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych. Z inicjatywy pracowników Katedry zostały utworzone dwie specjalności oferowanych na kierunku Ekonomia, tj. Ekonomia menedżerska na studiach 1 stopnia oraz Analityk rynku na studiach 2 stopnia.

W ramach Katedry Ekonomii aktywnie działają dwa studenckie koła naukowe, tj. KN „Forex” oraz KN „Ekonomia sportu”.