XIII Konferencja Naukowa: „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowa uwarunkowania innowacji w gospodarce”

Konferencja planowana

XIII Konferencja Naukowa: „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowa uwarunkowania innowacji w gospodarce” – przełożona na 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że planowana na 17-19.09.2020 r. cykliczna konferencja naukowa  „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowa uwarunkowania innowacji w gospodarce” , w związku z epidemią koronawirusa, została przełożona na nowy termin – 16-18.09.2021. Aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej konferencji: www.systemy.ue.katowice.pl

XII Konferencja Naukowa: „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli rynku we współczesnej gospodarce

Konferencja przeszła

XII Konferencja Naukowa: „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania roli rynku we współczesnej gospodarce” – 20-22.09. 2018 r.

W dniach 20-22.09.2018 r. w Ustroniu odbyła się cykliczna konferencja organizowana przez Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii. Interdyscyplinarna tematyka konferencji przyciągnęła nie tylko ekonomistów, ale także prawników, politologów, historyków, reprezentujących takie ośrodki naukowe jak: Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński i inne. Wygłoszono 23 referaty, które zainspirowały uczestników do wymiany poglądów naukowych i ożywionej dyskusji.