Artykuł pracowników Katedry w prestiżowym czasopiśmie Land


Dr Piotr Gibas opublikował wraz z mgr Agnieszką Majorek artykuł pt. "Analysis of Land-Use Change between 2012-2018 in Europe in Terms of Sustainable Development" w prestiżowym czasopiśmie Land wydawnictwa MDPI. Opracowanie zawiera propozycję metodologiczną oceny przekształceń przestrzennych w kontekście zrównoważonego rozwoju.


Zainteresowanych odsyłamy do treści artykułu:
www.mdpi.com/2073-445X/9/2/46