Przeprowadzka Katedry


Informujemy, że Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej została przeniesiona do budynku N. Sekretariat został zlikwidowany, natomiast poszczególni pracownicy zajmują pokoje:

 

345 N prof. zw. dr hab. Krystian Heffner
dr Małgorzata Twardzik
346/347 N

dr Beata Dubiel
dr Agnieszka Sobol
dr inż. Arkadiusz Halama
mgr Agnieszka Majorek
mgr Luiza Mańkowska-Wróbel

348 Ndr Adam Polko
dr Piotr Gibas