Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG

Zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską i Licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych! Obecnie odbywa się już VI edycja.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I LICENCJACKĄ

z zakresu

MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

 odbywa się na podstawie umowy zwartej w grudniu 2013 r. przez następujące Uczelnie: 

- Uniwersytet Łódzki – jako Organizator Wiodący, 

- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

- Uniwersytet Gdański, 

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

 

Misją przedsięwzięcia jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz promocja potencjału naukowego absolwentów studiów magisterskich oraz licencjackich. Nadzór merytoryczny nad realizacją konkursu sprawuje Kapituła Konkursu, która powołuje Komisję Konkursową dokonującą oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych prac. 

 

Uczestnikiem konkursu może być absolwent studiów I lub II stopnia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ukończonych w jednym z Ośrodków Akademickich, będących organizatorami konkursu. Warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu jest obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej w roku akademickim poprzedzającym daną edycję konkursu. 

 

Zgłoszenie prac do konkursu: 

– pracę może zgłosić do konkursu każdy z Organizatorów, za pisemną zgodą Autora; 

– każdy z Organizatorów może zgłosić dwie prace w danej edycji konkursu; 

– zgłaszane prace muszą być sprawdzone pod kątem plagiatu; 

– do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim lub angielskim, które zostały bardzo dobrze ocenione zarówno przez promotora, jak i przez recenzenta. 

 

Najlepsze w danej edycji konkursu prace zostają wyróżnione przez przyznanie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Laureaci otrzymują dyplomy potwierdzające wyróżnienie oraz - w miarę możliwości organizacyjnych - pozyskane od sponsorów inne nagrody.

 

Członkowie Kapituły Konkursu powołują Komisję Konkursową, która dokonuje oceny zgłoszonych prac według ustalonych kryteriów. 

 

Miło nam poinformować, że VI edycja Konkursu na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju www.gov.pl/web/rozwoj

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU