Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG

Z przyjemnością informujemy, że VI edycja konkursu została rozstrzygnięta!

 

Tegoroczni laureaci:

W grupie prac licencjackich przyznano I miejsce:


Adrianna Podgórska, Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych, Uniwersytet Gdański (promotor: dr Łukasz Dopierała)

W grupie prac magisterskich przyznano I miejsce:


Joanna Siebert, The influence of the presence of women in boards of directors on the firm
performance in publicly listed enterprises in Poland and Germany, Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie (promotor: dr Piotr Stanek)

 

Szczegółowe informacje

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską i Licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych!

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I LICENCJACKĄ

z zakresu

MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

 odbywa się na podstawie umowy zwartej w grudniu 2013 r. przez następujące Uczelnie: 

 • Uniwersytet Łódzki – jako Organizator Wiodący, 
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
 • Uniwersytet Gdański, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

 

Misją przedsięwzięcia jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz promocja potencjału naukowego absolwentów studiów magisterskich oraz licencjackich. Nadzór merytoryczny nad realizacją konkursu sprawuje Kapituła Konkursu, która powołuje Komisję Konkursową dokonującą oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych prac. 

 

Uczestnikiem konkursu może być absolwent studiów I lub II stopnia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ukończonych w jednym z Ośrodków Akademickich, będących organizatorami konkursu. Warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu jest obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej w roku akademickim poprzedzającym daną edycję konkursu. 

 

Zgłoszenie prac do konkursu: 

 • pracę może zgłosić do konkursu każdy z Organizatorów, za pisemną zgodą Autora; 
 • każdy z Organizatorów może zgłosić dwie prace w danej edycji konkursu; 
 • zgłaszane prace muszą być sprawdzone pod kątem plagiatu; 
 • do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim lub angielskim, które zostały bardzo dobrze ocenione zarówno przez promotora, jak i przez recenzenta. 

 

Najlepsze w danej edycji konkursu prace zostają wyróżnione przez przyznanie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Laureaci otrzymują dyplomy potwierdzające wyróżnienie oraz - w miarę możliwości organizacyjnych - pozyskane od sponsorów inne nagrody.

 

Członkowie Kapituły Konkursu powołują Komisję Konkursową, która dokonuje oceny zgłoszonych prac według ustalonych kryteriów. 

 

Miło nam poinformować, że VI edycja Konkursu na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych została objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju www.gov.pl/web/rozwoj

 

REGULAMIN KONKURSU