Katedra Finansów współorganizatorem Wykładu Dziekańskiego Członka Rady Polityki Pieniężnej

14 maja br. odbył się wykład Dziekański pt. "Ile płacimy za stopy procentowe bliskie zera?". Wykład wygłosił dr Andrzeja Rzońca, Członek Rady Polityki Pieniężnej.


Dr Andrzej Rzońca odbył staże naukowe w Banku Światowym oraz w Europejskim Banku Centralnym. Współpracuje z Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz wykłada w programie CEMBA, prowadzonym przez SGH wraz z University of Quebec at Montreal. Jest autorem publikacji naukowych i artykułów z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej oraz wzrostu gospodarczego. 13 stycznia 2010 r. Senat RP powołał dr. Andrzeja Rzońcę w skład Rady Polityki Pieniężnej.

 Zarys wykładu