Promocja doktorska Pani Beaty Rogowskiej-Rajdy


W dniu Święta Uczelni 11 stycznia 2013 roku miała miejsce uroczysta promocja doktorska Pani Beaty Rogowskiej-Rajdy doktorantki Katedry Finansów, pracownika Ministerstwa Finansów (wice-dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych Pani Beacie Rogowskiej-Rajdzie nadała Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń w dniu 13 grudnia 2012 roku.

Temat pracy doktorskiej: „Podatek od wartości dodanej a swoboda przepływu towarów

i świadczenia usług w ramach jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej ”

Promotor: prof. zw. dr hab. Teresa Famulska