Wizyta Profesor Ingrid Claes z Uniwersytetu w Belgii


W dniach 14-16 maja 2014 r. Katedra Finansów gościła po raz kolejny Prof. Ingrid Claes  z  KUL  Hogeschool  Universiteit  Brussels w Belgii. Pani  Prof. Ingrid  Claes poprowadziła zajęcia dla studentów polskich i zagranicznych na  temat:  "Solving problems analytically and creatively".

Zajęcia w formie aktywnych warsztatów spotkały się z dużym zainteresowaniem.
Następnie Pani Prof. Ingrid Claes spotkała się z pracownikami Katedry Finansów. Na  spotkaniu  omówiono  potencjalne  możliwości zintensyfikowania współpracy naukowo-dydaktycznej  między  naszymi  ośrodkami.  Na  zakończenie  wizyty Profesor Ingrid  Claes  zadeklarowała  chęć uczestnictwa w  International  Week "New Frontiers in Finance and Accounting" organizowanym na Wydziale Finansów
i Ubezpieczeń w dniach 20-24 października 2014 r. połączonym z Międzynarodową Konferencją  Naukową  Finanse  -  Problemy  -  Decyzje  edycja  FPD  2014 organizowaną  przez  Katedrę Finansów  w  dniach  20-22  października 2014 r. Opiekę nad Gościem w trakcie wizyty sprawowała dr Joanna Błach.