Aktualności

Dr Maria Gorczyńska w gronie ekspertów oceniających projekt

Pani Dr Maria Gorczyńska Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych znalazła się w gronie ekspertów w ramach badania ewaluacyjnego ex-post oceniających projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”  [Więcej]


Pracownicy Katedry Finansów we władzach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Katowicach

          26 marca 2015 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału  Katowice, podczas którego wybrano nowe władze, w skład których weszli również pracownicy Katedry... [Więcej]


Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska i prof. UE dr hab. Artur Walasik w Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska i prof. UE dr hab. Artur Walasik zostali powołani na członków Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach na okres kadencji 2015-2018 Prezydium Oddziału PAN. Pani Profesor była... [Więcej]


Wykłady prof. Wojciecha Stillera za nami

W dniach 17-19 marca 2015 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach gość Katedry Finansów prof. dr Wojciech Stiller z Berlin School of Economics and Law wygłosił cztery wykłady o tematyce podatkowej: CFC-Rules, Tax Inversion,... [Więcej]


Wykłady dr Moniki Wieczorek-Kosmali na University-College Odisee w Brukseli

W dniach 16-19 marca 2015 r. dr Monika Wieczorek-Kosmala przebywała w ramach stypendium „ERASMUS +” jako Visiting Professor na University-College Odisee w Brukseli. Podczas pobytu dr Monika Wieczorek-Kosmala wygłosiła trzy wykłady pt. „Risk... [Więcej]


Wypowiedź dra Piotra Kani w "Dzienniku Zachodnim"

W dniu 9 marca 2015 r.  w "Dzienniku Zachodnim" została opublikowana wypowiedź dra Piotra Kani na temat waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych w 2015 roku [link]. [Więcej]


Prof. UE dr hab. Artur Walasik zaproszony do udziału w Międzynarodowej Konferencji

Prof. UE dr hab. Artur Walasik zaproszony został do udziału w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Instytut Kościuszki oraz Redakcję Rzeczpospolitej pt. "Scenariusze ekonomiczne dla Polski i regionu – jak uniknąć pułapki średniego... [Więcej]