Aktualności

Nagroda dla pracy magisterskiej napisanej w Katedrze Finansów Publicznych

W dniu 23 listopada 2015 r. rozstrzygnięto Konkurs ogłoszony przez Katedrę Finansów Publicznych wraz ze Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych na najlepszą pracę magisterską oraz Konkurs na najlepszą pracę licencjacką o tematyce... [Więcej]


Wyróżnienia w Dniu Edukacji Narodowej

Na uroczystości z okazji Dnia Edukacji  Narodowej 17 listopada 2015 roku JM Rektor prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński wręczył wyróżnienia pracownikom Katedry Finansów Publicznych. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr Maciej... [Więcej]


Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska członkiem Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych powołała Radę Naukową, w skład której weszli: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Prof. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Teresa Famulska,... [Więcej]


Katedra Finansów współorganizatorem Wykładu Dziekańskiego Członka Rady Polityki Pieniężnej

14 maja br. odbył się wykład Dziekański pt. "Ile płacimy za stopy procentowe bliskie zera?". Wykład wygłosił dr Andrzeja Rzońca, Członek Rady Polityki Pieniężnej. [Więcej]


Dr Maria Gorczyńska w gronie ekspertów oceniających projekt

Pani Dr Maria Gorczyńska Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych znalazła się w gronie ekspertów w ramach badania ewaluacyjnego ex-post oceniających projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”  [Więcej]


Pracownicy Katedry Finansów we władzach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Katowicach

          26 marca 2015 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału  Katowice, podczas którego wybrano nowe władze, w skład których weszli również pracownicy Katedry... [Więcej]


Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska i prof. UE dr hab. Artur Walasik w Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska i prof. UE dr hab. Artur Walasik zostali powołani na członków Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach na okres kadencji 2015-2018 Prezydium Oddziału PAN. Pani Profesor była... [Więcej]