I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie - Rachunkowość - Nowe Technologie""

Katedra Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie zorganizowały w dniach 2 i 3 czerwca 2014 roku

II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu

"ZARZĄDZANIE - RACHUNKOWOŚĆ - NOWE TECHNOLOGIE"

pt. "Koncepcje i instrumenty współpracy międzyorganizacyjnej"

I konferencja odbyła się w Krakowie, w salach „Hotel Polski Pod Białym Orłem”.

Patronat honorowy nad konferencją objął Dziekan Wydziału Zarządzania prof. AGH dr hab. inż. Piotr Łebkowski.

 Rada Naukowa konferencji:

prof. zw. dr hab. Halina Buk – przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki

prof. PCZ dr hab. Jolanta Chluska

prof. zw. dr hab. Jerzy Gierusz

prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska

prof. zw. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

dr hab. Monika Łada – sekretarz naukowy

prof. zw. dr hab. Edward Nowak

 Komitet Organizacyjny konferencji:

dr hab. Alina Kozarkiewicz – przewodnicząca

dr Małgorzata Białas

dr Izabela Emerling

dr inż. Anna Surowiec

dr Jolanta Wartini-Twardowska

 

Informacje o odbytej konferencji

 Konferencji przyświecały następujące cele:

 • integracja środowiska naukowego w dyscyplinach zarządzania i rachunkowości
 • wymiana poglądów teoretyków i praktyków gospodarczych na temat współczesnych nurtów i kierunków badawczych w zarządzaniu oraz rachunkowości
 • stworzenie platformy do prezentacji dociekań badawczych doktorantów 

 Tematyka konferencji obejmowała:

 W obszarze zarządzania:

 • Koncepcje i formy współpracy międzyorganizacyjnej
 • Instrumenty zarządzania na poziomie międzyorganizacyjnym
 • Strategie rozwoju oparte na współpracy

W obszarze rachunkowości:

 • Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość finansowa wspólnych przedsięwzięć i grup kapitałowych
 • Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze finansowo-księgowym

 W obszarze nowych technologii:

 • Współpraca w branżach zaawansowanych technologicznie
 • Formy współpracy wspierające innowacyjność

 

Udział w konferencji aktywny udział udział kilkudziesięciu uczestników, w tym liczni doktoranci.

W ramach konferencji, poza sesją plenarną i wystąpieniami sekcyjnymi, odbyło się również forum dyskusyjne dla doktorantów, na którym doktoranci prezentowali swoje badania i pomysły na rozprawy doktorskie. Ponadto, uczestnikom konferencji zaproponowano udział w warsztatach naukowych pt. „Badania w Internecie – Internet w badaniach”.

 Artykuły zgłoszone na konferencję i przyjęte do publikacji wydane zostały w dwóch tomach "Zeszytów Naukowych - Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zeszyt Naukowy „Studia Ekonomiczne” Nr 224/2015

Zeszyt Naukowy „Studia ekonomiczne Nr 225/2015

Za publikację artykułu w w/w czasopiśmie przyznano 10 punktów, zgodnie z „wykazem czasopism MNiSW” (pozycja 1708)

 

Archiwum konferencji: