III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie - Rachunkowość - Nowe Technologie"

Katedra Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie zorganizowały w dniach 23 i 24 maja 2016 roku

III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu

"ZARZĄDZANIE - RACHUNKOWOŚĆ - NOWE TECHNOLOGIE"

pt. "Zmiany – Innowacje - Kreatywność"

III cykliczna konferencja odbyła się w Krakowie, w nowoczesnych pomieszczeniach Wydziału Zarządzania, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ul. Gramatyka 10).

 Rada Naukowa konferencji:

prof. zw. dr hab. Halina Buk – przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
prof. PCZ dr hab. Jolanta Chluska
prof. zw. dr hab. Jerzy Gierusz
prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska
prof. zw. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska
dr hab. Alina Kozarkiewicz
prof. AGH dr hab. Monika Łada – sekretarz naukowy
prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda
prof. zw. dr hab. Edward Nowak
prof. SGH dr hab. Krystyna Poznańska
prof. zw. dr hab. Ewa Walińska

Komitet Organizacyjny konferencji:

dr inż. Anna Surowiec - przewodnicząca
dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
dr Ewa Maruszewska
dr Jolanta Wartini-Twardowska
mgr inż. Agnieszka Kabalska
mgr inż. Aneta Ochońska

 Informacje o odbytej konferencji

 Konferencji przyświecały następujące cele:

 • integracja środowiska naukowego w dyscyplinach zarządzania i rachunkowości
 • wymiana poglądów teoretyków i praktyków gospodarczych na temat współczesnych nurtów i kierunków badawczych w zarządzaniu oraz rachunkowości w zakresie innowacji i kreatywności
 • stworzenie platformy do prezentacji dociekań badawczych doktorantów 

 Tematyka konferencji obejmowała:

W obszarze zarządzania:

 • Zmiany uwarunkowań zarządzania współczesnymi organizacjami
 • Nowe metody zarzadzania strategicznego i operacyjnego
 • Zarządzanie innowacjami i kreatywnością

 W obszarze rachunkowości:

 • Nowe modele i metody pomiaru w rachunkowości
 • Zmiany w rachunkowości a rachunkowość zmian
 • Pomiar zorientowany na pomiar innowacyjności i kreatywności

 W obszarze nowych technologii:

 • Innowacyjność i przedsiębiorczość technologiczna
 • Zarządzanie w branżach wysokich technologii
 • Nowe technologie w zarządzaniu i rachunkowości

Udział w konferencji zgłosiło się 75 uczestników, w tym 28 doktorantów z 18 ośrodków akademickich.

W ramach konferencji, poza sesją plenarną i wystąpieniami sekcyjnymi, przewidziano również forum dyskusyjne dla doktorantów oraz sesję posterową, na której doktoranci prezentowali swoje badania i pomysły na rozprawy doktorskie.

 Artykuły zgłoszone na konferencję i przyjęte do publikacji zostaną wydane w "Zeszytach Naukowych - Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Obecnie artykuły znajdują się w trakcie procesu wydawniczego.

Archiwum konferencji: