Program konferencji

 

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem konferencji.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.