Kontakt

Katedra Rachunkowości

ul. Bogucicka 3
40-287 Katowice
Budynek A, pok. 236 -239, 317, 320, 407, 409, 410

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice