Kierownik Katedry Członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023


Dnia 5 grudnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbyła się uroczystość powołania nowych członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023. Aktu nominacji dokonał Premier Jarosław Gowin.

Wśród nowo powołanych członków znalazła się Kierownik Katedry, Pani prof. zw. dr. hab. Grażyna Trzpiot.

Serdecznie gratulujemy!

 

Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Nadrzędną wartością, którą Polska Komisja Akredytacyjna kieruje się w swoich pracach, jest dobro społeczne, gdyż jakość i efektywność kształcenia w istotny sposób przyczyniają się do rozwijania kapitału intelektualnego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

Pełną listę członków PKA na kadencję 2020-2023 można znaleźć tutaj.