Kierownik Katedry na Konferencji MSA 2019 w Łodzi


W dniach 4-6 listopada 2019 r. odbyła się XXXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2019, której organizatorem jest Katedra Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne (Oddział Łódzki).

W trzydniowych obradach uczestniczyła Kierownik Katedry, Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot. Pani Profesor wygłosiła referat nt.:

"Seniorzy w miastach a miasta przyjazne seniorom - analiza dla wybranych miast Polski"

Pani Profesor przewodniczyła także jednej z sesji (w języku angielskim).

Więcej na temat konferencji można znaleźć tutaj.