Nagroda za najlepszą pracę magisterską


Dnia 11 stycznia 2019 r. w czasie obchodów Święta Uczelni Pani mgr Halina Ziemińska otrzymała nagrodę za najlepszą pracę magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica pt. „Badanie budżetów gospodarstw domowych w latach 2010 - 2015”. Promotorem nagrodzonej pracy była Pani Kierownik Katedry, Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot. 

Serdecznie gratulujemy!