Pracownicy Katedry na Międzynarodowym Kongresie Statystycznym w Kuala Lumpur (Malezja)


Prof. zw. dr hab Grażyna Trzpiot i dr Justyna Majewska uczestniczyły w Międzynarodowym Kongresie Statystycznym organizowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Statystyczne, który odbywał się w dniach 19-23.08 w Kuala Lumpur w Malezji.

W trakcie kongresu zaprezentowano wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Modelowanie złożonych zbiorów danych i analiza ryzyka", pt. "The impact of longevity on stability of long-term investments returns: scenarios for Europe" oraz "Single and two-population mortality rate modeling for selected CEE countries".