Pracownik Katedry uczestnikiem konferencji MPaR'21


W dniach 22-23 marca br. odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko MPaR'21", której organizatorem była Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Tegoroczna edycja konferencji miała formę zdalną.

W konferencji uczestniczył pracownik Katedry, dr Dominik Krężołek, prezentując jednocześnie referat pt. "Wybrane testy Expected Shortfall na przykładzie stóp zwrotu metali szlachetnych".

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.