Webinarium European Consortium for Accreditation z udziałem Kierownika Katedry


W dniu 30 listopada br. odbyło się webinarium pt. "Impact of the move to the online mode of delivery on the learning outcomes”, którego organizatorem było The European Constortium for Acreditation in Higher Education.

Uczestnikiem webinarium była Pani Kierownik Katedry, prof. dr hab. Grażyna Trzpiot.