Nagrody i wyróżnienia dla pracowników Katedry w latach 2009 - 2013

2009 rok:

 • nagroda zespołowa stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla dr hab. Sławomira Smyczka
 • nagroda indywidualna stopnia trzeciego JM Rektora UE Katowice dla dr Urszuli Grzegi

2010 rok:

 • nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę habilitacyjną dr hab. Sławomira Smyczka
 • nagroda indywidualna stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla dr hab. Sławomira Smyczka
 • nagroda zespołowa stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla dr Aleksandry Burgiel, dr Izabeli Sowy, dr Jolanty Zrałek

2011 rok:

 • nagroda indywidualna stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla prof. UE dr Hab. Sławomira Smyczka
 • wyróżnienie prof. UE dr hab. Sławomira Smyczka przez studentów tytułem najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

2012 rok:

 • nagroda indywidualna stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla prof. UE dr hab. Sławomira Smyczka
 • odznaczenie przez Prezydenta RP dr Izabeli Sowy Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
 • odznaczenie przez Prezydenta RP dr Urszuli Grzegi Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę
 • odznaczenie przez Prezydenta RP prof. UE dr hab. Sławomira Smyczka Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę
 • odznaczenie przez Prezydenta RP dr Jolanty Zrałek Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę