Nagrody i wyróżnienia dla pracowników Katedry

2019 rok:

 • nagroda  indywidualna stopnia trzeciego JM Rektora UE w Katowicach dla dr hab. Urszuli Grzegi, prof. UE za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2018 r.  

2018 rok:

 • nagroda zespołowa JM Rektora UE w Poznaniu dla dr hab. Urszuli Grzegi, prof. UE za oryginalne i twórcze osiągniecie naukowe w roku 2017 – za monografię pt. „Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe”
 • nagroda indywidualna stopnia trzeciego JM Rektora UE w Katowicach dla mgr Marty Grybś-Kabocik za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2017 r. 

2017 rok:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr legitymacji 15977) dla dr hab. Urszuli Grzegi, prof. UE
 • nagroda indywidualna stopnia trzeciego JM Rektora UE w Katowicach dla mgr Marty Grybś-Kabocik za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2016 r. 

2016 rok:

 • nagroda indywidualna stopnia trzeciego JM Rektora UE w Katowicach dla mgr Marty Grybś-Kabocik za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2015 r.    

2014 rok:

 • nagroda indywidualna stopnia drugiego JM Rektora UE w Katowicach za szczególne osiągnięcia naukowe, w tym uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, 2014 r. 

2012 rok:

 • nagroda indywidualna stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla prof. UE dr hab. Sławomira Smyczka
 • odznaczenie przez Prezydenta RP dr Izabeli Sowy Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
 • odznaczenie przez Prezydenta RP dr Urszuli Grzegi Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę
 • odznaczenie przez Prezydenta RP prof. UE dr hab. Sławomira Smyczka Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę
 • odznaczenie przez Prezydenta RP dr Jolanty Zrałek Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę

2011 rok:

 • nagroda indywidualna stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla prof. UE dr Hab. Sławomira Smyczka
 • wyróżnienie prof. UE dr hab. Sławomira Smyczka przez studentów tytułem najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

2010 rok:

 • nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę habilitacyjną dr hab. Sławomira Smyczka
 • nagroda indywidualna stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla dr hab. Sławomira Smyczka
 • nagroda zespołowa stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla dr Aleksandry Burgiel, dr Izabeli Sowy, dr Jolanty Zrałek

2009 rok:

 • nagroda zespołowa stopnia drugiego JM Rektora UE Katowice dla dr hab. Sławomira Smyczka
 • nagroda indywidualna stopnia trzeciego JM Rektora UE Katowice dla dr Urszuli Grzegi