Koło naukowe działające przy Katedrze

Przy Katedrze działa Koło Naukowe AwareNet Club. Jego opiekunem naukowym jest mgr Marta Grybś-Kabocik. Koło zrzesza studentów zainteresowanych tematyką szeroko pojętego biznesu międzynarodowego, marketingu oraz zachowań konsumentów na rynkach zagranicznych.

Do celów AwareNet Club należy:

 • Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biznesu międzynarodowego, jego implikacji społecznych oraz nowych technologii i etyki;
 • Popularyzowanie wiedzy i bieżących informacji z zakresu biznesu międzynarodowego, marketingu, nowych technologii oraz problemów społecznych i etycznych w wielokulturowym środowisku;
 • Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych i wyjazdów poświęconych powyższym zagadnieniom oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;
 • Nawiązywanie współpracy zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi organizacjami oraz stowarzyszeniami o podobnym zakresie i charakterze działań;
 • Rozwój aktywności naukowej i społecznej Członków Koła;
 • Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu biznesu międzynarodowego, jak również udział w badaniach realizowanych przez pracowników Uniwersytetu, a także publikowanie wyników badań i analiz przeprowadzonych przez Członków Koła;
 • Doskonalenie umiejętności organizacyjnych oraz budowanie postaw otwartości na zmiany i inne kultury;
 • Inspirowanie uczniów, studentów i innych do podejmowania wyzwań i partycypacji w przedsięwzięciach na rzecz społeczności krajowej i zagranicznej.

Koło organizuje wiele projektów międzynarodowych, w tym:

 • NetAware - największy w Polsce oraz jedyny w naszej Uczelni Erasmus Intensive Programme
 • International Seminars - wyklady w językach obcych z udziałem zagranicznych profesorów
 • AwareNet Academy - cykle szkoleń oraz warsztatów z praktykami

Członkowie AwareNet Club mają na swoim koncie wiele sukcesów międzynarodowych m. in. w grze marketingowej Markstrat na Węgrzech, w Danii, Szkocji, Francji oraz Hiszpanii.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Koła: www.awarenetclub.ue.katowice.pl