Prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Najważniejsze publikacje po 2013 roku

  1. S. Smyczek (ed.): Challenges for marketing in 21st century, Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2017;
  2. S. Smyczek: Badania patologii w zachowaniach konsumentów na rynku Badania patologii w zachowaniach konsumentów na rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 460, 2016,  s. 177-188;
  3. S. Smyczek: Determinanty rozwoju patologicznych zachowań konsumentów na rynkach finansowych, "Handel Wewnętrzny" nr 2 (361), 2016, s. 364-373;
  4. A. Hat, S. Smyczek: Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016;
  5. T. Sporek, Y. Kozak, S. Smyczek, A. Gribincea, T. Shengelia, A. Kozak, A. Mamotenko, C. Gribincea: Introduction to International Marketing. Questions & Answers, Chisinau : Moldova State University, Print Caro, 2016;
  6. J. Matysiewicz, S. Smyczek: Knowledge Transfer in International Environment. The Role of Business Simulation Games in Higher Education, [W:] Global Business Research Symposium. Finding Roads to Prosperity, St. John's University, Rzym2016;
  7. J. Matysiewicz, S. Smyczek: Knowledge transfer in the networks of international healthcare, "Review Of Business" vol. 37, no 1, 2016 s. 20-32;
  8. J. Matysiewicz, S. Smyczek: Model of Customer Behavior Pathologies on Financial Market in Transitional Economies, [W:] Global Business Research Symposium. Finding Roads to Prosperity, St. John's University, Rzym 2016;
  9. J. Matysiewicz, S. Smyczek: Model of customer values on the e-healthcare services market, [W:] The Service Imperatives in the New Economy: Approaches to Service Management and Change, Mahidol University International College, Salaya 2016;
  10. J. Matysiewicz, S. Smyczek: Model wartości dla konsumentów na rynku energii, [W:] Prawo konsumenckie w praktyce, red. M. Czarnecka, T. Skoczny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.